Graphic image of a person and Tampere skyline.

TieDi: Tietoperusteinen johtamisdialogi - kykyä toiminta- ja taloustiedon yhteensovittavaan johtamiseen

TieDi- tutkimusprojekti tarkastelee johtamista kunnissa. Tutkimusprojekti luo uutta ymmärrystä tietoperusteisen johtamisdialogin edellyttämästä osaamisesta ja tarvittavista organisaation kyvykkyyksistä moniarvoistuvassa kuntakentässä. Projektissa syntyy uutta empiiristä tutkimustietoa ja se laajentaa julkisen sektorin tuottavuuskeskustelua erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden yhteensovittamiseksi.

TieDi -tutkimusprojekti on konsortiohanke, jonka toteuttajana ovat Tampereen yliopiston julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmä sekä Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos. Tutkimusprojektia rahoittavat Työsuojelurahasto, Hämeenlinnan kaupunki, Kangasalan kaupunki, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Kuulumiset ja tapahtumat