Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin

Hankkeen tavoitteena on tutkia työn muutosta digitaalisissa työympäristöissä ja oppimisen mahdollisuuksia taloushallintoalalla ja tukea taloushallintoalalla toimivien pk-yritysten toiminnan kehittämistä hyödyntäen yhteisöllistä oppimista ja vertaisoppimista. Hankkeessa pyritään kehittämään toimintatutkimuksen keinoin osallistuvien yritysten verkostoitumista, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin

Hankkeen tavoitteena on tutkia työn muutosta digitaalisissa työympäristöissä ja oppimisen mahdollisuuksia taloushallintoalalla ja tukea taloushallintoalalla toimivien pk-yritysten toiminnan kehittämistä hyödyntäen yhteisöllistä oppimista ja vertaisoppimista. Hankkeessa pyritään toimintatutkimuksen keinoin osallistuvien yritysten verkostoitumista, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista.