Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee integroitua yrityksen arkeen

Millaisia työhyvinvointihaasteita on kiinteistöhuollossa, isännöinnissä sekä puhtaanapito- ja apteekkialalla? Tampereen ammattikorkeakoulun Smart Work -hanke edistää työhyvinvointia hankeyritysten kanssa. Konkreettinen toimintamalli jouhevoittaa työhyvinvoinnin kehittämistä.

Hyvinvoiva työyhteisö on avainasemassa, kun halutaan välttää sairauspoissaoloista ja ennenaikaisista työkyvyttömyyseläkkeistä johtuvat taloudelliset menetykset, ja lisätä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Smart Work -hankkeessa työhyvinvointia kehitetään kiinteistö-, isännöinti-, puhtaanapito- ja apteekkialan yrityksissä.

– Tarkastelemme muun muassa työ- ja palveluprosesseja, johtamista, osaamista sekä työyhteisön ja tiimien toiminnan kehittämistä, taustoittaa projektipäällikkö Piia Tarnanen Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Työhyvinvointi kuuluu kaikille

Kehittämistyötä tekee koko yrityksen henkilöstö.

– Työhyvinvoinnin edistämisen pitää integroitua yrityksen arkeen. Se ei ole vain yksittäinen asia vaan toimintakulttuuri ja ajatusmalli, joka kuuluu kaikille ja jota sovelletaan hankkeen päättymisen jälkeenkin, hän painottaa.

Tarnasen mukaan työhyvinvointiin perehdytään moniulotteisesti. Osallistuvat yritykset ovat erilaisia ja erikokoisia, joten haasteetkin ovat moninaiset.

– Ne voivat liittyä vaikkapa, henkilöstön sitouttamiseen tai aktivointiin omasta ja toisten hyvinvoinnista huolehtimiseen, jaksamisen huomiointiin, työntekemisen helpottamiseen digitalisaation kautta, vuorovaikutukseen, esimies- ja johtamistaitoihin tai haastaviin asiakastilanteisiin. Kannustamme kehittämään yrityksen toimintaa luovasti, ja ajattelemaan työhyvinvointia uudella tavalla.

Smart Work -hanke tuo konkretiaa työhyvinvoinnin kehittämiseen

Hanke tarjoaa osallistujayrityksille järjestettyjä kehittämistyöpajoja, asiantuntijoiden konsultaatioita ja valmennusta työhyvinvointiin ja työyhteisön kehittämiseen.

– Teemme yrityksissä aluksi hyvinvointikyselyn sekä halukkaille Firstbeat-hyvinvointimittauksen. Järjestämme työpajoja, joissa kartoitamme yrityskohtaisesti työssä toimiviksi ja innostaviksi koettuja asioita, ja niitä asioita, joissa on parannettavaa. Ideat kehittämiskohteista tulevat aidosti henkilöstöltä, Tarnanen taustoittaa.

Hankkeen asiantuntijat tukevat yrityskohtaista ja työntekijäkohtaista työhyvinvoinnin kehittämistä. ─ Tarjoamme pidempikestoista ohjausta. Hankkeeseen ja sen työpajoihin ja valmennuksiin osallistuvien työntekijöiden toivotaan jakavan osaamistaan yritykseen laajemmin.

Työpajoista saadun tiedon perusteella tehdään kehittämissuunnitelma ja sen pohjalta rakennetaan yrityskohtaista toimintamallia työhyvinvoinnin tukemiseen.

Euroopan sosiaalirahaston (Keski-Suomen ELY-keskuksen) rahoittamassa Smart Work -hankkeessa on mukana mikro- ja pk-yrityksiä Tampereen alueelta ja Keski-Suomesta Jyväskylän alueelta. Hanke jatkuu 31.8.2023 asti.

Kiinnostuitko? Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan, lue lisää verkkosivuiltamme: https://projects.tuni.fi/smartwork/

Lisätiedot:

Projektipäällikkö
Piia Tarnanen
piia.tarnanen@tuni.fi
+358406646640
Tampereen ammattikorkeakoulu
TKI-palvelut