Esittely

ihmisiä töissä

Tausta

Työhyvinvoinnin puutteet henkilö- ja työyhteisötasolla voivat johtua monista erilaisista seikoista. Samassa työyhteisössä työhyvinvointi vaihtelee työntekijöittäin, ikäryhmittäin, työtehtävittäin sekä sukupuolen mukaan. Puutteellisen työhyvinvoinnin syitä ja seurauksia voidaan nähdä esimerkiksi  tuki- ja liikuntaelinoireissa, kuormittuneisuutena, unihäiriöinä, sairauspoissaoloina ja myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrissä. Työhyvinvoinnin tilalla on suora yhteys työn tuottavuuteen ja sen seurauksena yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.

Tavoite ja tehtävät

Kehittää osallistuvien mikro- ja PK -yritysten henkilöstön työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla sekä parantaa näiden vaikutuksena samanaikaisesti kannattavuutta.

Tavoitteena on myös kehittää osallistuvien yritysten toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja, esimies- ja työntekijätaitoja sekä vahvistaa yrittäjyyttä.

Yrityskohtaisten kehittämiskohteiden löytämiseksi henkilöstölle järjestetään mm. kehittämistyöpajoja. Työpajoissa kartoitetaan työssä hyviksi koettuja asioita, kehittämistä vaativia asioita ja niihin liittyviä kehittämisideoita.

Hankkeen kohderyhminä ovat puhtaanapitoalan, kiinteistöhuollon- ja isännöinnin sekä apteekkialan yritykset ja niiden henkilöstö sekä yrittäjät.

Vaikuttavuus

Kehittäminen hankkeessa painottuu yrityskohtaiseen kehittämiseen, missä on myös työntekijäkohtaisia toimenpiteitä. Yrityskohtaisesti tarkasteltavana kehittämiskohteina ovat esimerkiksi työprosessit, palveluprosessit, johtaminen, osaaminen sekä työyhteisön ja tiimien toiminnan kehittäminen.

Tarkoituksena on luoda yrityksiin oma toimintamalli työn kehittämiseen, ja työn kehittämisessä on tarkoitus olla mukana koko henkilöstö. Hankkeeseen osallistuvia yritysten henkilöstöä ja yrittäjiä kannustetaan myös omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen niin työ- kuin vapaa-ajalla.

Hankkeessa toimivat asiantuntijat ovat yritysten tukena kehittämisen eri vaiheissa.

Pääasiallinen kohdealue on Pirkanmaan maakunta, mutta myös Keski- Suomesta voi osallistua yrityksiä. Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu.

Rahoittajat

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (Keski-Suomen ELY) rahoittama hanke, jonka toiminta-aika on 31.8.2023 asti.

Smart Work -hankkeen A3 esittely-juliste