Kaksipäiväinen Lean-valmennus toteutettiin10.10.22 ja 24.10.22

Lean-valmennuspäivän osallistujia
Lean-valmennuspäivä 24.10.22 . Kuva Petri Murtomäki/TAMK

Rethink Gastro – ja Smart Work – hankkeiden järjestämässä kaksipäiväisessä valmennuksessa käydään läpi Leanin perusteita ja taustaa, keskeiset Lean-käsitteet, menetelmät ja työkalut. Osallistujien tarpeiden mukaan toisena valmennuspäivänä syvennytään menetelmien ja työkalujen käytännön toteuttamiseen simulaatioiden avulla. Valmennuspäivien välissä osallistujat voivat halutessaan tarkkailla oman yrityksen kehityspotentiaalia Lean-näkökulmasta. Tarkkailun tuloksia ja muita havaintoja käydään läpi ja mietitään miten Lean-toimintaa kannattaa lähteä toteuttamaan käytännössä. Valmentajana toimii Mika Moisio, lehtori, Lean Six Sigma Black Belt, TAMK.