Kokonaisuuksissa onnistuminen – systeemiajattelulla

Toteutimme Smart Work -hankkeessa kolmiosaisen johtamisen valmennuskokonaisuuden yhteistyössä Rethink Gastro -hankkeen kanssa. Kompleksisessa maailmassa sekä suhteet että tavoitteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Systeemiajattelun tärkein ominaispiirre on kokonaisuuksien jatkuva uudelleen hahmottaminen.

Valmennuksen kolmas osio ”Kokonaisuuksissa onnistuminen” oli luultavasti kaikkein vähiten selvä etukäteen osallistujille verrattuna aiempiin osioihin, jotka olivat ”Valmentava johtaminen” ja ”Kulttuurin johtaminen”. Lue tästä koko blogi -juttu.