Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut

Paraneeko vaikuttavuus?

Lyhyt esittely

Monitieteinen ja monimetodinen tutkimushanke pureutuu päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden segmentointiin ja palveluiden vaikuttavuuden kehittämiseen digitaalisen Suuntima-työkalun avulla.