Smart Tampere

Smart Tampere on Tampereen kaupungin strateginen kehitysohjelma vuosille 2017-2021. Ohjelma rakentaa kestävää ja älykästä Tampereen seutua, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti.