Mikä on Smart City Lab?

Smart City Lab tehtävänä on tunnistaa ja rakentaa tavoitteellisesti yhteyksiä Tampere Smart City -teemoihin kytkeytyvän tutkimus- ja koulutusverkoston rakentamiseksi. Pidemmällä aikavälillä Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab toimii erilaisia toimijoita, sekä organisaatioita että ihmisiä, yhdistävänä väylänä ja alustana Tampereen älykkään kaupunkikehittämisen tutkimuksen ja koulutuksen edistämiseksi.

 

Smart Tampere on Tampereen kaupungin strateginen kehitysohjelma vuosille 2017-2021. Ohjelma rakentaa kestävää ja älykästä Tampereen seutua, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti

Pitkällä tähtäimelle Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab tarjoaa:

Yrityksille Smart City Lab tarjoaa yhteydet tutkimushankkeisiin, tutkijoihin, koulutukseen, opiskelijoihin, korkeakoulujen palveluihin sekä Smart City -teemoihin liittyviin osaamiskeskittymiin, innovaatioalustoihin ja foorumeihin.   Tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään niiden tarvitsemaa osaamista ja yhteistyökumppaneita korkeakoulujen kautta,  tukea näitä Smart City -liiketoiminnan kehittämisessä esimerkiksi uusien palvelujen testaamisessa ja pilotoinnissa sekä edistää yhteistyötä uusien tutkimus- ja kehittämishankkeiden synnyttämiseksi.

Kaupungille Smart City Lab on konkreettinen väylä testata ja pilotoida erilaisia älykkäisiin kaupunkeihin liittyviä teemoja ja virittää niiden tarpeista lähteviä uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab tukee Tampereen älykkään kaupungin strategiaa.

Tutkijoille Smart City Lab luo mahdollisuuksia uudenlaisen datan keräämiseen,  lisäarvoa tutkimusaihioiden kehittämiseen ja ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen, mahdollisuuden työskennellä yhteishankkeissa kaupungin ja yritysten kanssa sekä älykkään kaupunkikehittämisen osaamisen yhteisön.

Opiskelijoille Smart City Lab tarjoaa aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia osallistua älykkään kaupungin hankkeisiin mm. projektiopintojen ja opinnäytetöiden kautta, ja he saavuttavat sekä osaamista että työllistymistä edistäviä yhteyksiä kaupunkikehittämisessä toimiviin yrityksiin.

HANKEKUVAUS

Smart City Lab – tutkimuksen ja koulutuksen koordinoinaatiomalli Smart Tampere ekosysteemille

Tausta

Tampere Smart City -strategian teemoja ovat 1) asiakaspalvelu ja osallisuus, 2) koulutus ja tutkimus, 3) rakentaminen, energia ja infra, 4) tekoäly ja analytiikka, 5) terveys ja hyvinvointi, 6) turvallisuus, 7) uudistuva teollisuus, 8) yhteydet ja 9) älykäs liikkuminen. Myös Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimuksessa, koulutuksessa ja palveluissa nämä kaikki ovat tärkeitä teemoja, joita jo viedään eteenpäin monissa eri yksiköissä ja projekteissa sekä useiden yhteistyökumppanien kanssa. Aikaisemmin korkeakoulujen älykkääseen kaupunkikehittämiseen liittyviä erilaisia aktiviteetteja ja verkostoja ei ole koottu yhteen eikä niiden välistä synergiaa ole kehitetty. Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab -hanke tähtää tähän, ja samalla myös älykkääseen kaupunkiin liittyvien tutkimushankkeiden, koulutuksen ja muiden aktiviteettien aikaisempaa tavoitteellisempaan kehittämiseen, jossa päästään hyödyntämään joustavasti korkeakoulujen monipuolista osaamista, verkostoja ja resursseja.

Tavoitteet

Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab hankkeen ensimmäisen vaiheen aikataulu on 1.9.2018-30.4. 2019. Hankkeen tavoitteet:

  1. Tunnistaa nykyiset ja tulevaisuuden kehittämistarpeet tutkimuksessa ja koulutuksessa 0-3 vuoden aikajänteellä Tampereen älykkääseen kaupunkistrategiaan liittyen.
  2. Tunnistaa kaupunkitoimijoiden, yritysten ja Tampereen korkeakouluyhteisön nykyiset verkostot kaupunkikehittämisessä.
  3. Smart City Lab -koordinaatiomallin toimijaverkoston kokoaminen ja yhteisen koordinaatiomallin luominen.
  4. Tunnistetaan ideoita ja aihioita uusille yhteishankkeille Tampereen älykäs kaupunki -strategian kuudella teema-alueella.

Vaikuttavuus

Hanke toimii valmisteluhankkeena, jossa rakennetaan tutkimuksen ja koulutuksen koordinaatiomalli tukemaan Smart Tampere ekosysteemiä.  Tampereen korkeakouluyhteisön Smart City Lab -verkostotoimintaa on tarkoitus jatkaa aktiivisesti hankkeen koordinaatiomallin mukaisesti.

Rahoittajat

Pirkanmaan liiton rahoitus: AIKO (Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen).