Sähköteho-hanke

Hankkeessa tuotetaan tietoa sähkötehosta ja sen suuruuteen vaikuttavista tekijäistä energiatehokkaan rakentamisen osana erityisesti pientaloissa.

Sähkötehojen hallinta osana rakennuksen energiatehokkuutta

Hankkeessa tavoitteena on tuottaa tietoa erityisesti sähkötehojen käytön ja hallinnan merkityksestä lähes-nollaenergiarakentamisen (nZEB) osana sekä tuoda esiin mahdollisuuksia vaikuttaa sähkötehojen hallintaan ja kysntäjouston toteuttamiseen. Hankeaineisto on suunnattu erityisesti pientalojen suunnitteluun ja toteutukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muun tyyppisissä kiinteistöissä tai alan perus- tai täydennyskoulutuksessa.

Hankkeessa on tuloksena Sähköteho-opas sekä sitä täydentävää tutkimus- ja selvitysaineistoa.

Ajankohtaista