Turvallisuushavaintoja käsittelevä SafeObs-tutkimushanke alkanut 1.2.2024

Miten voidaan parantaa raportointiaktiivisuutta ja havaintojen laatua? Miten havaintoja kannattaa luokitella? Millaista tietoa positiivisista turvallisuushavainnoista voitaisiin saada? Miten turvallisuushavainnot tukevat työturvallisuustyötä?

Näitä ja monia muita turvallisuushavaintoihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa yhteistyössä tutkimuksen kohdeorganisaatioiden ja asiantuntijakumppanien kanssa.

Turvallisuushavaintojen rooli turvallisuuden johtamisessa (SafeObs) -tutkimushanke on alkanut kohdeorganisaatioiden kanssa pidetyillä aloituspalavereilla. Seuraavaksi kohdeorganisaatioista kerätään tietoa haastatteluilla, havainnoinnilla, dokumenttianalyysilla ja kyselyillä. Ensi vuoden puolella tutkimuksessa tarkastellaan turvallisuushavainnoista saatavaa tietoa ja sen hyödyntämistä sekä kehitetään ohjeistusta ja mallia turvallisuushavaintojen käyttöönoton, toteutuksen ja prosessin ylläpitämisen tueksi työpaikoille.

Näillä verkkosivuilla kerrotaan hankkeen etenemisestä sekä välituloksista niiden valmistuttua. Jos olet kiinnostunut hankkeesta, ota rohkeasti yhteyttä projektin tutkijoihin.