Turvallisuushavainnon ilmoittaminen järjestelmään mobiililaitteella

SafeObs

Miten voidaan parantaa raportointiaktiivisuutta ja havaintojen laatua? Miten havaintoja kannattaa luokitella? Millaista tietoa positiivisista turvallisuushavainnoista voitaisiin saada? Miten turvallisuushavainnot tukevat työturvallisuustyötä?

Näitä ja monia muita turvallisuushavaintoihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kaksivuotisessa SafeObs-tutkimushankkeessa yhteistyössä tutkimuksen kohdeorganisaatioiden ja asiantuntijakumppanien kanssa.

SafeObs-tutkimushankkeen esittely

Turvallisuushavainnot ovat jo pitkään olleet tärkeä konkreettinen työväline työpaikkojen turvallisuustyössä ja niillä tavoitellaan erilaisia turvallisuushyötyjä. Moni asia kuitenkin mietityttää turvallisuushavaintojen käytännön toteutuksessa ja tutkimustakin tarvitaan lisää.

SafeObs-tutkimusprojektissa kehitetään keskeisiä vaiheita, ongelmia ja hyötyjä huomioiva malli turvallisuushavaintojen käyttöönottamiseen ja toteutukseen työpaikoilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan turvallisuushavainnoista saatavaa tietoa ja sen hyödyntämistä. Omana näkökulmanaan tutkimuksessa ovat positiiviset turvallisuushavainnot.

Tutkimus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sen hankekumppaneiden kanssa. Tutkimuksen aikataulu on 1.2.2024 – 31.5.2026.

Hanke-esittely

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Tutkimushanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Tampereen yliopisto sekä muut tutkimukseen osallistuvat kohdeorganisaatiot. Muina yhteistyötahoina toimivat LähiTapiola, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Työturvallisuuskeskus.