Materiaalit

Tutkimuksen tuotoksena kehitettävät materiaalit kootaan tälle sivulle.

Tutkimuksessa tuotettua tietoa ja työvälineitä voidaan hyödyntää työpaikoilla turvallisuushavaintoihin liittyvien käytäntöjen käyttöönottamiseen, arviointiin, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Materiaaleja voi ladata ja niitä saa käyttää maksutta, mutta SafeObs-hanke tai sen julkaisu on mainittava lähteenä, kun materiaalia käytetään.