Kuvaa Tampereelta, Pispala.

SafeKoti

Työturvallisuuden näkökulmasta asiakkaan kotona tehtävä työ on haastavaa. Oleellista on tunnistaa ne toimenpiteet, joilla taataan työntekijän työturvallisuus – niin ennen asiakaskäyntiä, asiakaskäynnin aikana kuin sen jälkeenkin.

SafeKoti-hankkeessa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuutta asiakkaan kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tutkimus tuotti tietoa sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden tekijöistä ja hallinnasta yksityishenkilön kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotettiin työvälineitä ja toimintatapoja.

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.2.2022 – 29.2.2024.

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, Tampereen yliopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja mukana olevat kohdeorganisaatiot. Muina yhteistyötahoina toimivat muun muassa Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy.

Hankkeen tavoitteet

Tutkimushankkeessa lisätään ymmärrystä sote-alan työntekijöiden työturvallisuudesta yksityishenkilöiden kotona suoritettavissa työtehtävissä sekä kehitetään uusia menetelmiä ja toimintatapoja työn turvallisuuden edistämiseksi. Tutkimuksen tulosten avulla työpaikat voivat tarkkailla tämänhetkistä työturvallisuuden tilannettaan sekä kehittää työturvallisuustoimintaansa vastaamaan paremmin työntekijöiden tarpeita. Näin voidaan parantaa työntekijöiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä vaikuttaa työvoiman vaihtuvuuteen.