Työpajat

Työpajoissa tuotetaan ideoita ja kerätään kokemuksia kestävyyttä edistävistä toimintamalleista ja käytännöistä.

Hankkeen ensimmäinen työpaja KULTTUURITYÖ JA HYVINVOINTI toteutetaan marraskuussa 2021.
Työpajan facebook-tapahtuma löytyy täältä.
Työpajan nettisivumateriaali päivittyy tähän.

 

Lisää työpajoja järjestetään keväällä 2022.