Tulokset

YLÄ-PIRKANMAAN VERKOSTOITUMISWERSTAS MÄNTTÄ-VILPPULASSA 11.10.2022 / Eero Nippala

Kutsu rakentamisen kiertotalouden verkostoitumiswerstaaseen

Mäntän seudun koulutuskeskukseen kokoontui 32 kiertotalouden toimijaa verkostoitumaan. Werstas käynnistyi yhteisellä lounaalla Bistro Intolassa. Tilaisuuden avauksessa Sirpa Väisänen toivotti kaikki osanottajat tervetulleiksi werstaaseen.

Tampereen yliopiston Terra tutkimusyksikkö ja Tampereen ammattikorkeakoulu tekevät yhdessä rakentamisen kiertotalous -projektia (RATKI). Pirjo Kuula kertoi RATKI-projektin tavoitteena olevan mm. tuoda yhteen eri toimijoita kiertotaloudessa sekä löytää kiertotalouden tämän hetken haasteita Pirkanmaalla ja ratkaista niitä. Oletuksena on, että hyödyntämiskelpoisia materiaaleja on paljon, mutta alalta puuttuu verkostomainen toimintatapa, joka edistäisi kiertotaloutta. RATKI-projekti toteuttaa Pirkanmaalla vastaavia paikallisia verkostoitumistapahtumia kevään 2023 aikana. RATKI-projekti hakee toimintamalleja Mänttä-Vilppulassakin esiin tulleeseen materiaalivirtojen tiedonkulun (aikataulu, materiaalin laatu ja määrä) ongelmaan. Tärkeintä on hyödyntää olemassa olevia paikallisia verkostoja kiertotalouden näkökulmasta.

Paikallisia hyötykäyttöesimerkkejä
Infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä ja ympäristönsuojelusihteeri Helena Vilenius Mänttä-Vilppulasta kertoivat Kolhon muuntamon kaatopaikan maisemoinnista, jossa hyödynnettiin Riihitien peruskorjaustyömaan poistomaita. Maisemointi oli suunniteltu toteutettavaksi jätehuoltotyönä. Kaatopaikan maisemointiin saatiin lisäaikaa, joka mahdollisti hankkeiden yhteensovittamisen. Rakennuttajan kustannusarvio oli 90 000 €, ja kiertotaloutta hyödyntäen toteutuneet kustannukset olivat vain 18 000 €.

Toinen esimerkki oli urheilukentän heinittyneen kivituhkakerroksen käyttö läheisen Pohjaslahden näkötornin pysäköintipaikan laajennuksessa.  Oleellista molemmissa tapauksissa oli julkisen sektorin päätöksenteon joustaminen, joka teki mahdolliseksi kiertotalouden.

MARA-asetus
Ylitarkastaja Emmi Pajunen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoi MARA-asetuksesta sekä siihen liittyvästä ilmoitusmenettelystä. Jätteen hyödyntäminen MARA-asetuksen ilmoitusmenettelyllä ei vaadi ympäristölupaa. Asetusta sovelletaan eniten betoni- ja tiilimurskeen sekä erilaisten tuhkien hyödyntämiseen maarakentamisessa.

Seminaariosanottajat kiittivät Pirkanmaan ELY-keskusta asiakirjojen nopeasta käsittelystä. Ongelmiakin toki löytyy. Purkumateriaalien hyödyntämistä ei mietitä tarpeeksi ajossa ja tyypillisesti se sysätään purku-urakoitsijalle. Välivarastoalueita ja käyttökohteita ei ole riittävästi, eikä betonimurskeelle  ole pienellä paikkakunnalla markkinoita. Murskaaminen purkutyömaalla siirrettävällä kalustolla maksaa enemmän kuin kuljettaminen luvan omaavaan laitokseen esimerkiki Tampereelle.

Yritysnäkökulma
Toimitusjohtaja Saku Leinonen kertoi ostaneensa Ruoveden kunnalta vanhan, lakkautetun kaatopaikan vierestä alueen, jolle on saatu ympäristölupa tiettyjen jätejakeiden vastaanottamiseen. Alue toimii ns. omavalvonta-periaatteella arkisin päiväsaikaan alkaen klo 7. Paikalla on vain satunnaisesti miehitys. Alueelle voi jättää energiapuuta, kantoja, risuja ja kaakeleita. Risukuorman saa tuoda ilmaiseksi ja risuja myös kerätään. Sakun yritys Kone- ja kuljetus Leinonen Oy tekee rakennusten purkutöitä niin mantereella kuin vesistöjen saarissa.

Hankintakriteerit
Projektiasiantuntija Tommi Halonen Verte Oy:stä kertoi Tampereen yliopistonkadun rakennushankkeen hankintakriteereistä. Katusaneerausprojektissa käytettiin ensimmäistä kertaa Suomessa hankinnassa kiertotalouskriteereitä. Hinta ja kiertotaloustavoitteiden toteuminen ratkaisivat ST (suunnittele ja toteuta) -urakan voittajaksi Turtolan Kaivin Oy:n.

Keskustelussa todettiin, että yhtenä mittarina käytetty kuljetusmatka ei ole kovinkaan merkittävä CO2-päästöjen kannalta.

Teollisuuden materiaalivirrat
Tiina Harjuhahto-Hietaranta MW Kehitys Oy:stä kertoi kestävän kehityksen periaatteita noudattavasta ja laajenevasta kiertotalouden ekosysteemistä  Mänttä-Vilppulan Mustalahden teollisuusalueella. Hankkeessa kartoitetaan mm. uusiutuvia energialähteitä, kuten esimerkiksi aurinkoenergian käyttömahdollisuuksia, ja tarkastellaan keskitettyä jätehuoltoratkaisua.

Suurkiitokset kaikille RATKI-werstaaseen osallistuneille eri osapuolia laajasti edustaneille kuulijoille! Kiitokset alustusten pitäjille, tilaisuuden vetäjälle, werstastilan tarjoajalle Mäntän seudun koulutuskeskukselle sekä erityiskiitokset koulutuskeskuksen ravintola- ja catering-alan IntoAmis oppimistiimille sekä opetusravintola Bistro Intolalle lounastarjoilusta.