Uusia näköaloja työhön ja osallisuuteen

PYRY kehittää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen mahdollisuuksia. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa.

Pystyväksi ryhmässä PYRY -hanke edistää osatyökykyisten ja ammatillista oppilaitoksista valmistuvien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään vertaisoppimiseen, vertaisryhmäohjaukseen ja vertaismentorointiin perustuvaa
toimintatapaa heterogeenisissa ryhmissä.

PYRYssä tapahtuu