Osallistu täydennyskoulutukseen! Yksilöllistetty terveyden edistäminen ja genomitieto 27.–28.5.2021 TAMKissa

Genomitietoa terveysalan ammattilaisille! Miten huomioin genomitiedon työssäni? Mitä teen, jos asiakas tulee geenitestin kanssa vastaanotolle? Millaisia eettisiä kysymyksiä genomitieto herättää? Miten osaan tulkita geenitestien tuloksia ja ohjata asiakasta yksilöllisesti? Näihin kysymyksiin syvennymme kaksipäiväisessä koulutuksessa.

Järjestämme kaksipäiväisen koulutuksen Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksella 27.–28.5.2021

Yksilöllistetty terveyden edistäminen ja genomitieto” -koulutus on suunnattu terveysalan ammattilaisille. Sen hinta on 250 €.

Yksilöllistetyllä terveydenhoidolla tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa yksilöstä kerättyä tietoa, kuten genomitietoa, käytetään terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä ja hoidossa. Yksilöllistetyn lääketieteen alalla geneettisen tiedon tutkimus on jo edennyt pitkälle.

Suomessa on käynnissä isoja tutkimuksia, joissa selvitetään myös genomitiedon vaikuttavuutta terveyden edistämisessä. Tutkimusta tehdään myös sairauksien syiden ja uusien hoitomenetelmien kehittämiseksi. Hoitomenetelmien muuttuessa myös potilaan ohjauksen tarpeet muuttuvat, ja ohjaukseen tulee uusia sisältöjä ja työkaluja.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu terveysalan ammattilaisille, kuten sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, röntgenhoitajille ja bioanalyytikoille.

Koulutuksen sisältö:

  • Geeni- ja genomitiedon käyttö terveydenhuollossa
  • Genomitiedon lukutaito terveydenhuollon ammattilaisten työssä
  • Eettiset kysymykset ja päätöksenteko
  • Potilas- ja asiakasohjaus terveyden edistämisessä – yksilöllistetty ohjaus

Koulutuksen ohjelma:

torstai 27.5.2021 klo 9–15.30
perjantai 28.5.2021 klo 9–15.00

Lisätietoja koulutuksesta

Tiina Mäkinen, koulutuspäällikkö
p. 050 3133640 | tiina.makinen@tuni.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen, asiakkuuspäällikkö
p. 040 829 0360 | sirpa.nurminen@tuni.fi