Esittely

Tampereen ammattikorkeakoulu profiloituu geneettisen tiedon vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön terveydenhuollossa. Luomme uutta osaamista ja innovaatioita yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Toista video YouTubessa (aukeaa uuteen välilehteen)

Tausta

Geenitieto sisältää tietoa ihmisen perimästä. Sen hyödyntäminen luo valtavasti potentiaalia terveydenhuollon uudistamiseen. Geenitiedon avulla kehitetään yksilöllistettyjä hoitoja ja terveyden edistämisen menetelmiä.

Syöpähoidoissa yksilöllistetty hoito on jo arkipäivää. Terveyden edistämiseen voidaan saada uutta tietoa ja työmenetelmiä geneettisten riskitekijöiden yhteisvaikutuksen tutkimuksesta. Polygeeninen riskiarvo kertoo yksilön sairastumisriskistä tiettyyn sairauteen. Sillä on merkitystä niiden sairauksien kohdalla, joita voidaan ehkäistä ja hoitaa.

Geneettisen tiedon hyödyntämiseen liittyy eettisiä ja tietosuojaan liittyviä haasteita. Geneettinen ja terveyteen liittyvä potilastieto on salassapidettävää ja arkaluonteista.

Tavoite ja tehtävät

Tavoitteena on kehittää terveydenhuollon henkilöstön osaamista geenitiedon hyödyntämiseen. Integroimme geneettisen tiedon koulutukseen ja kehitämme tutkintojamme siten, että ne vastaavat työelämän ja yhteiskunnan haasteisiin.

Vaikuttavuus

Luomme terveydenhuoltoon uutta osaamista. Olemme mukana alan kehittämishankkeissa ja tutkimuksessa. Toimimme vahvasti verkostoissa ja tällä hetkellä teemme yhteistyötä Kansallisen Neurokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tampereen biopankin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen yliopiston kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä viritellään parhaillaan.

Rahoittajat

Profissa toimitaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.