Tietoa tutkimuksesta

WC-pönttö ulkona kiviseinää vasten ja pöntöstä kasvaa vihreitä kasveja.

Miksi uloste on poliittinen kysymys? Monet eivät ajattele vessassa käymistä poliittisena vaikka se on hyvin moniulotteinen poliittinen kysymys. Se koskee esimerkiksi kaupunkisuunnittelua, vesihuoltoa, jätevesiasetuksia, ruokaturvallisuutta, ruoan riittävyyttä, kansanterveyttä, hoitajamitoitusta ja monia muita aiheita.

Tausta

Julktehdyn ulosteen politiikka kaupunkikuvassa, taiteessa ja bioetiikassa on tutkimus, jossa pureudutaan ulosteeseen ja ulostamiseen liittyviin kysymyksiin. Vessassa käyminen saattaa monelle kuulostaa arkipäiväiseltä ja vähäpätöiseltä asialta. Tämä käsitys lienee myös syy sille, miksi me emme pidä ulostetta tai vessaa pätevänä politiikantutkimuksen aiheena.

Uloste nostaa kuitenkin esille kysymyksiä, jotka ovat poliittisia ja eettisiä. Ne voivat koskea kansanterveydellisiä toimenpiteitä, kuten ruokavalio- ja liikuntasuosituksia, joilla tähdätään myös suoliston hyvinvointiin ja sitä kautta terveydenhuollon säästöihin. Myös kaupunkitilojen ja julkisten rakennusten puhtaanapito on julkisia varoja koskeva kysymys: pyrimmekö vaikuttamaan kansalaisten toimintaan vai vain siivoamaan jäljet? Tarjoammeko kaupunkitiloissa yleisiä vessoja? Huolehdimmeko niiden ihmisten vessaan pääsystä julkisissa tiloissa, joilla on jokin suolen toimintaan tai liikuntakykyyn vaikuttava vamma, sairaus tai sairauden jälkitila? Milliasella hoitajaresurssilla jokainen vanhus pääsisi hoivakodissa vessaan, kun hätä iskee? Entä globaali sanitaatiokriisi, mikä on vesivessan vakiinnuttaneiden maiden vastuu? Uloste on myös jätekysymys, ravennekiertoa koskeva kysymys ja vesiemme suojelua koskeva kysymys.

Nämä kysymykset ovat kaikkialla. Ne koskevat meitä jokaista, olimme sitten hoivakodin asukkaita, hoitajia, lääkäreitä, poliitikkoja, insinöörejä, syövästä selvinneitä, suolistosairauden kanssa eläviä tai ihan vain ihmisiä, jotka asuvat ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Tavoite

Tutkimus kartoittaa ulosteen ympärille asettuvaa politiikkaa seuraavilla tavoilla:

  • Kartoittamalla aiheeseen liittyviä eettisiä ja poliittisia kysymyksiä
  • Tarkastelemalla, miten ulostamiseen liittyvät epäkohdat vaikuttavat kansalaisuuteen (esim. hoivakodeissa asuvat)
  • Analysoimalla aiheeseen liittyvää (epä)tasa-arvoisuutta

Pyrkimyksenä on vähentää aiheeseen liittyvää stigmaa niin tavallisten kansalaisten arjessa kuin esimerkiksi hoivatyössä.

Yhteistyö

Harrie Liveart in collab with Hooper&Rajala: Politics of poop – a collaboration between art and science

Tiina Vaittinen, VTT: Emergent Un/Sustainabilities of Care: The Global Political Economy of the Adult Incontinence Pad (PadProject)

Rahoitus

Suomen Akatemia, 2022-2025.


Kuva: Will Wright palvelussa Unsplash.