Kirjoituskutsu: Yksityiset tarpeet julkisissa tiloissa

Kuusi erilaista WC:n käyttäjien tikku-ukkosymbolia seinällä

Onko sinulla jokin suoliston toimintaan vaikuttava sairaus, vamma, sairauden jälkitila tai muu rajoite? Onko sinulla avanne tai käytätkö jotain muuta suoliston toiminnan kannalta välttämätöntä terveysteknologiaa? Haluisitko kirjoittaa vapaamuotoisesti siitä, miten suomalaiset julkiset vessat toimivat kohdallasi? Miten niitä voisi parantaa? Onko niiden varustelu riittävää? Miten valmistaudut, kun lähdet asioimaan kodin ulkopuolelle? Tai ehkä vessat toimivat jo loistavasti?

Miksi vessakirjoituksia?

Suolen toimintaan liittyvistä asioista puhuminen on edelleen Suomessa tabu, vaikka se koskettaa ihan jokaista kansalaista. Suoliston toimintaan liittyy paljon tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja, erityisesti suoliston toimintaan vaikuttavia sairauksia, vammoja ja leikkausten jälkitiloja sekä suoliston toiminnalle välttämättömien välineiden käyttöä kohtaan. Esimerkiksi usein julkiset vessat ja niihin liittyvä lainsäädäntö on rakennettu “normaalisti” toimivien suolistojen ympärille. Pienillä parannuksilla julkisia vessoja voitaisiin kuitenkin muuntaa sopimaan monenlaisille käyttäjille ja heidän tarpeilleen.

Tämä Kirjoituskutsu on osa Suomen Akatemian rahoittamaa (hanke nro. 350247) tutkimusta “Julkitehdyn ulosteen politiikka kaupunkikuvassa, taiteessa ja bioetiikassa”, joka toteutetaan vuosina 2022–2025 Tampereen yliopistossa. Tutkimus keskittyy ulosteeseen ja siihen liittyviin kysymyksiin oikeudenmukaisuudesta. Tutkimuksen kokonaistarkoitus on kehittää ulosteisiin ja ulostamiseen liittyvää politiikkaa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Tutkimus muun muassa tarkastelee vessaan pääsemiseen liittyviä epäkohtia. Tavoitteena on pyrkiä vähentämään ulostamiseen liittyviä epätasa-arvoisuuksia ja ennakkoluuloja.

Tässä kirjoituskutsussa kerättäväksi ilmoitettavat kirjoitukset julkisista vessoista tähtäävät kartoittamaan niiden nykytilaa Suomessa. Kirjoitusten avulla voidaan pyrkiä tuomaan esille asioita, jotka toimivat julkisissa vessoissa ja joita voitaisiin parantaa.

Kirjoitusohje

Kirjoitukset kerätään Tietoarkiston ylläpitämän Penna-alustan kautta. Kirjoituskutsu aukeaa syyskuussa 2023. Linkki Pennaan päivitetään tälle sivulle syyskuun aikana.

Kirjoitukset voivat olla vapaamuotoisia. Voit kirjoittaa elämäkerrallisesti tai vaikka vain jostakin yhdestä tapahtumasta, mikä kuvaa kokemuksiasi julkisista vessoista. Voit myös kirjoittaa kuvitelmistasi ja toiveistasi julkisten vessojen suhteen.

Kirjoituksessa voi pohtia esimerkiksi joitakin seuraavista kysymyksistä:

  • Onko julkisiin vessoihin helppo päästä?
  • Voisiko julkisia vessoja jotenkin parantaa?
  • Mikä julkisissa vessoissa toimii ja mikä ei?
  • Miten paljon valmistaudut etukäteen, kun lähdet asioimaan kodin ulkopuolelle?
  • Rajoittaako julkisten vessojen puutteet arkeasi?
  • Koetko, että julkisissa vessoissa on huomioitu erilaisten suolistojen tarpeet?
  • Oletko törmännyt toisten ihmisten ennakkoluuloihin tai asenteisiin julkisessa vessassa käymiseen liittyen?
  • Jos saisit suunnitella täydellisen julkisen vessan, millainen se olisi?
  • Onko yleisessä vessassa käymiseen liittyvässä kulttuurisessa ilmapiirissä jotakin parannettavaa?

Klikkaa tästä kirjoittamaan tarinasi Penna-alustalle.

Klikkaa tästä kirjoitusaineiston tietosuojaselosteeseen.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tästä kirjoituskutsusta:

Yhteystiedot

Anna Rajala
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö
anna.i.rajala@tuni.fi


Kuva: Marcy Wilder palvelussa Unsplash