Project begins / Projekti alkaa [EN/FI]

In English: unrolled toilet paper on blue background. Suomeksi: rullasta kerittyä WC-paperia kasassa sinistä taustaa vasten.

September 2022, the project finally begins. This project focuses on excrement that is either made public or made in public (such as public toilets), and its political and ethical aspects that raise pressing questions about equality and justice.

By analysing the practices and attitudes around faeces in care, urban spaces and arts, the aim is to form an understanding of the political and ethical aspects of faeces and defecation in Finnish society and globally to influence the reduction of inequalities related to defecation, to improve the valuation of “dirty work” in addressing the care deficit in aging societies.

Plans for the academic year 2022-2023 include ethical clearance, methodological and theoretical development, and collaborating with the artist duo Harrie Liveart and PadProject lead by Dr Tiina Vaittinen at Tampere University.


Syyskuu 2022. Projekti alkaa vihdoin. Tämä tutkimus keskittyy julkitehtyyn (esim. puhuttuun) tai julkisesti tehtyyn (esim. julkiset vessat) ulosteeseen sekä niihin poliittisiin ja eettisiin kysymyksiin, joita aihe herättää. Onko vessaan pääsy Suomessa oikeudenmukaista, jos eri syistä toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset eivät pääse avustetusti vessaan? Aiheuttaako hiljaisuus aiheen ympärillä terveysriskejä, kun ihmiset eivät uskalla puhua suolisto-ongelmistaan edes lääkärilleen?

Analysoin aihettaa hoiva, kaupunkiympäristöjen ja taiteen konteksteissa. Tavoitteena on muodostaa ymmärrys siitä, millaisia eettisiä ja poliittisia näkökulmia suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi selvittää. Erityisesti keskiössä ovat epäoikeudenmukaisuuden vähentäminen ja hoivatyön arvostuksen lisääminen ikääntyvässä yhteiskunnassa.

Lukuvuonna 2022-2023 suunnitelmissa on eettisen luvan lisäksi tehdä metodologista ja teoreettista kehitystyötä sekä tehdä yhteistyötä taiteilijaduo Harrie Liveartin ja Tiina Vaittisen (YTT) johtaman Vaippahankkeen kanssa.


Photo by Claire Mueller on Unsplash