Kuulumiset Pilot2 -tapaamisesta

Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemin asiantuntijat kokoontuivat 24.1.2023 mielenkiintoisten esitysten ja keskustelujen äärelle Pilot2:een liittyen. Teams -tapaamiseen osallistui monialainen tiimi, joiden alustukset, ideat ja keskustelut veivät Pilot2:sta taas askeleen eteenpäin. Kuulimme kolme mielenkiintoista alustusta.

Yhdessä alustuksista Linda Turunen ja Minna Halme (Aalto yliopisto, FINIX) kuvasivat FINIX-hankkeen tavoitetta, jossa tarkoituksena on tutkia ja kehittää muun muassa PK-yritysten, STARTUPien ja kansalaisjärjestöjen kanssa uusia kierrätyskuitupohjaisia materiaaleja, muotia sekä liiketoimintamalleja. Tärkeässä roolissa ovat globaalit kestävyysvaikutukset, mutta myös se, millainen rooli ja tavoite Suomella on EU:n tekstiilikartalla. Kuuntelijoita kiinnosti erityisesti Shades of Green -instrumentti, joka selkeyttää tekstiilin ja muodin monitasoisten vaikutusmahdollisuuksien tarkastelua kestävyyden näkökulmasta.

Lisäksi alustajina toimivat Katri Pylkkänen (STJM) ja Hannu Tanner (VTT), jotka kertoivat digitaalisen tuotepassin kehitystyön etenemisestä. Suuri kiitos kaikille alustajille erinomaisista esityksistä! Kiitokset myös osallistujille osallistumisesta ja tärkeistä kommenteista sekä keskustelusta.