Valmennuspaketit syyskuu 2022 - maaliskuu 2023

PIKA Pirkanmaa -hankkeessa on tarjolla pääasiassa ajasta ja paikasta riippumaton valmennuspakettikokonaisuus.

Valmennuspäivien tarkoituksena on tarjota virikkeitä oman toiminnan ja jaksamisen kehittämiseksi sekä kilpailukyvyn piristämiseksi. Valmennuspäivinä voit pysähtyä ja ammentaa myös muita tuoreita näkökulmia omaan työhösi.

Valmennuspäivien koulutuskokonaisuus on rakennettu yrityksille kohdistetun yrityskyselyn perusteella. Valmennuspäivien sisältöjen heterogeenisuus selittyy toiveiden ja tarpeiden moninaisuudella. Punaisena lankana on siis yrittäjien toivomukset, valmennuspäivissä tähdätään yritysten oman toiminnan kehittämiseen.

Jokaisesta valmennuspaketista on saatavilla yleensä myös tallenne. Jos haluat todellista pika-oppimista, katso tallenteet nopetutettuna.

Valmennuspäivät on merkitty värikoodein, punaisella merkityt on tarkoitettu yritysjohdolle ja yritysnäkökulmasta, vihreä tarkoittaa muuta henkilöstöä ja keltainen teknistä lähestymistapaa.

Keltainen voi olla suunnattu yritysjohdolle ja muulle henkilöstölle.

Antoisia valmennuspäiviä ja työpajoja! Terveisin PIKA Pirkanmaa hanketyöryhmä.


ke 21.9.2022 (Aloituspäivä) 9:00-12:00 etänä luento+työpaja: Itseilmaisun kehä ja dialogitaidot etätyössä (Juha Ikonen) 13:00-16:00 luento+työpaja: Datan hyödyntäminen ja tietoturva (Juha Ikonen)
Juha Ikonen: Esittely ja etätyöstä mahdollisuuksia ja haasteita 26:90

Juha Ikonen: Viesti perille etänäkin – itseilmaisun kehä ja sen puitteet & Teams-ohjelmiston lyhyt esittely ja perusasetusten säätö 39:24

Juha Ikonen: Tuloksellinen keskustelu – dialogitaidot etätyössä, Flinga, Trello 33:25

Juha Ikonen: Tiedon johtamisen perusteita 28:59

Juha Ikonen: Datainventaario 7:14

Juha Ikonen: Rajapintojen ja datan omistajuuden merkitys 5:30

Juha Ikonen: Pohdintatehtävä: Tiedolla johtaminen 17:26

Juha Ikonen: Tietoturvaa 29:15

ke 5.10. 9:00- etänä Web-lomakkeen suunnittelu & tekeminen (Sami Kojo)
Sami Kojo: Web-lomakkeen suunnittelu ja tekeminen 4:06:00

Kalvot: https://docs.google.com/presentation/d/1Bam-QIKf5cX8qlP2hwUNdvDpZsGjnmD7FyUTHzqVVwk/edit?usp=sharing

Forms-lomakkeet:
Admin-lomake: https://forms.gle/hfyhZfwvxQ9nRg158
Käyttäjän lomake: https://forms.gle/ZwKSYBujvsjzgbBQA
Tulokset-taulukko: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13nDOt_bxYN6cAy0sTDu9ki6mOotbubzEaz8z9cf0YuY/edit?usp=sharing

Web-sovellus:
Palvelimen lähdekoodit: https://github.com/samikojo-tuni/Forms-backend
Frontendin lähdekoodit: https://github.com/samikojo-tuni/Forms-frontend

ke 12.10. Etäluentoja+etätyöpaja: Työhyvinvointi: Uni ja palautuminen, Hyvän unen salaisuus (Maija Koivunen & Kati Långsjö)
9:00 -11:30. Kolme luentotallennetta: Miksi hyvä uni on tärkeää? Miten omaa nukkumista voi parantaa? Unen seuranta ja mittaaminen. Unipäiväkirjaharjoitukseen tutustuminen ja oman nukkumisen äärelle pysähtymistä. Työterveyslaitoksen unipäiväkirja-pdf.
12:30-13:30 Miten saan aikaan muutoksen omissa tottumuksissani? – luentotallenne, rentoutusharjoituksia.
13:00-14:00 Palautuminen luentotallenne ja harjoitus.
14:30-16:00 Reflektointia ja keskustelua Teamsin kautta teemasta, hyvien käytäntöjen jakamista. Tässä tapaamisessa on mahdollisuus myös varata terveysalan lehtori TtM Maija Koivuselle henkilökohtaisen ajan aiheen pohtimiseen.
Miksi uni on tärkeää? 18:09

Miten omaa nukkumista voi parantaa? 12:18

Unen seuranta ja mittaaminen 11:02

Miten saan aikaan muutoksen omissa tottumuksissani 7:32

Rentoutusharjoituksia 9:31

Palautuminen ja uni 15:47

ke 2.11. 9:00- Moottoritekniikkaa AGCO Power (Mika Moisio)
AGCO Power Stage V esittely 21:59

AGCO Power Stage teknistä tietoa 42:13

AGCO Power Stage V polttoainejärjestelmä 28:10

AGCO Power Stage V moottorin ohjausjärjestelmä ja ilman ohjausjärjestelmä 16:26

AGCO Power Stage V jälkikäsittelyjärjestelmä 46:01

ma 7.11. 9:00- Kuntokatu 3: luokkatila: F0-29b & etänä+työpaja Robotiikkaa – offline-ohjelmointi, hitsausrobotti- ja cobottidemot (Parhaiten näet paikan päällä) (Jere Siivonen & Tero Haapakoski).
Robotiikka nyt 38:10

Robottihitsaus 10:41

UR Lavaus 19:56

Offline ohjelmointi 51:10

Offline robottihitsaus 17:59

Joni Nieminen: Mittakoneen käyttö

ke 9.11. 10:00- Kuntokatu 3:luokkatila:A2-23, koko henkilöstölle, ei voi tehdä etänä, tallenne osin tulossa: Etätyöskentelyn kehittäminen – työpaja (perustuu EFQM-malliin) (Pauliina Paukkala).
Pauliina Paukkala: EFQM 26:21

Päivi Mayor: Aivoterveyttä tukeva motivoiva johtaminen 1:08:38

ke 23.11. 9:00- etänä + työpaja Työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys, arvot (Kati Långsjö) Sisäinen puhe työhyvinvoinnissa -tallenne (Psykoterapeutti Mikko Takala)
Kati Långsjö: Mitä on työkyky ja työhyvinvointi? 9:15

Kati Långsjö: Arvojen merkitys työssä 11:30

Kati Långsjö: Merkityksellinen työ työhyvinvoinnin perustana 10:13

Mikko Takala: Kristillinen Terapiainstituutti esittely 9:16

Mikko Takala: Sisänen puhe työnohjauksessa 2:02:33

ke 7.12. etänä Työhyvinvointi: Merkitysten johtaminen, valmentava johtajuus, systeemiajattelu (Kati Långsjö & Ville Parkkila) klo 14:00-16:00 TEAMS mahdollisuus vertaiskeskusteluun Ville Parkkilan johdolla.
Merkitysten johtaminen 12:41

Valmentava johtaminen ja systeemiajattelu 37:08

ke 14.12. 10:00- Teams-työpaja, katso tallenne etukäteen, Ansaintalogiikat OSA 1 (Matti Kivimäki)
Ansaintalogiikat 37:22

to 15.12. 10:00- Teams-työpaja, katso tallenne etukäteen, Ansaintalogiikat OSA 2 (Matti Kivimäki)
Ansaintalogiikat 2:43:24

ke 11.1.2023 9:00- etänä Sähköisen kuvakirjan tekeminen (Ifolor), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign (Jouni Viidanoja)
15:00-16:00 etänä Teams-onlinetapaaminen, keskustelua ja kehitysideoita.
Valmennuspäivän esittely 4:54

Ifolor kuvakirjan esittelyä ja muokkaamista 57:04

Adobe Illustrator Logon vektorointi lyijykynäpiirroksesta 36:24

Adobe Photoshop perusasioita 2:50:55

Adobe Illustrator ja Photoshop Clipping mask 1:24:04

Adobe InDesign A5-esite A4-paperille kaksipuolinen 1:22:47

Esimerkkitiedostot harjoituksiin:
ke 25.1. 9:00- etänä, työpaja iltapäivällä. Kone- ja automiehen englantia (Petri Tuohimäki)
Luento 2:09:34

Valmennuspäivän materiaalit:

Luento


Business netiquette


Stucture and language of a formal e-mail


Some phrases to use during your presentation


More links to materials


Short memo for presenters how to prepare and give a presentation


Example request for quotation and reply


Business letter phrases

ke 1.2. 9:00- etänä luentotallenne aamupäivällä, työpaja iltapäivällä Teams: Tehokkaat kokoukset Teamsissa (Mari Touronen)
Viestintäpäivän luento 2:26:41

Kokoustaidot 40:16

Neuvottelutaidot 1:27:02

Teamsin käyttöä 27:42

Teamsin Whiteboardin käytttöä 10:33

ke 8.2. 9:00- etänä, työpaja iltapäivällä. Kone- ja automiehen ruotsia (Reijo Mäkelä)

ke 15.2. 9:00- etänä Web-lomakkeen jatkokehitys (Sami Kojo)
ke 22.2. 9:00-12:00 etänä Drone-päivä, katso tallenteet

Kalle Tammi: Mittaus ja mallintaminen droonien avulla 32:29

Aki Martikainen Droonitoiminnan säännöt 28:24

Antti Perttula: Dronen avioniikka: tärkeimmät sähkötekniikan komponentit 28:46

Jani Katajisto: Drone-kuvauksen tekniset perusteet 33:09

ke 1.3. talviloma
ke 8.3. 9:00- etänä+työpaja Digitalisaatio ja mobiliteetti (Harri Saarinen)
Harri Saarinen: Digitointi ja digitalisaatio 45:39

Harri Saarinen: Digitalisaatiokehitys 1940-luvulta tähän päivään 42:51

Harri Saarinen: Millaisia hyötyjä digitalisaatiosta? 45:21

Harri Saarinen Päätrendejä 2050 -lukua kohti kujettaessa & Cisco tietoverkkosimulaattori 57:31

ke 29.3. 9:00- etänä+työpaja Päätöstilaisuus
Jouni Viidanoja, Pauliina Paukkala, Matti Kivimäki: PIKA Pirkanmaa -hanke tähän mennessä tapahtunutta ja valmennuspakettien päätös 23:30

Perttu Heino: TKI-toiminnan linjauksia 20:05

Erkki Kiviniemi: Aluekehittäjän rooli 19:24

Lauri Korjus: Työhyvinvointi: Tuki- ja liikuntaelinten kuormitus 54:16

Maria Maljanen: Työhyvinvointi: Stressi 44:43