Hanke-esittely

A3-julisteweb

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

PIKA Pirkanmaa -hanke on päättynyt, tässä hankkeesta koostettu video hankkeen alusta loppuun. Kiitos kaikille!

Hanke on suunnattu Pirkanmaalaisille yrityksille, joissa tehdään etätyötä tai joissa pohditaan työn tekemistä etänä tai paikkariippumattomasti. Hankkeen tavoitteena on lisätä paikasta riippumattoman työn tekemisen osaamista koko henkilöstön osalta. Esimiesten etätyön johtamisosaamista lisätään monialaisilla valmennuksilla. Työntekijöille suunnatuissa valmennuksissa lisätään itse- ja tiimiohjautuvuuden sekä tarvittavien teknologioiden osaamista.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä osallistuvien yritysten johdon, esimiesten sekä henkilöstön työhyvinvointia, työnhallintaa ja tuottavuutta. Hankkeen tavoitteina on lisätä etätyöhön liittyvää osaamista ja työhyvinvointia sekä tukea etäjohtamista ja henkilöstön itseohjautuvuustaitoja. 

Hankkeeseen sisältyy etätyöhön liittyviä kyselyitä ja yrityslähtöisesti toteuttavia valmennuksia. Hankkeeseen on otettu mukaan 15 yritystä, jotka haluavat lisätä joko esihenkilöiden/johdon sekä henkilöstön etätyöosaamista ja joita kiinnostaisi saada vinkkejä ja valmennusta työhyvinvointiin ja etäjohtamiseen tai etätyöteknologoihin.

Tavoittena on tuottaa pirkanmaalaisille yrityksille parhaita käytänteitä tuottavuuden tehostamiseksi etätyössä digityövälineitä ja -menetelmiä hyödyntämällä.

Hankkeeseen osallistumisesta ei veloiteta yritykseltä mitään. Ainoa yrityksen panostus on hankkeen toimenpiteisiin eli työpajoihin ja valmennuspäiviin osallistumiseen kuluva aika.

Nimi PIKA tulee sanoista Pirkanmaa-Kainuu. Samanlainen hanke toteutetaan myös Kainuussa, ja näin saadaan alueellista vertailupohjaa. Yritykset voivat verkostoitua ylimaakunnallisesti ja osia valmennuksista on mahdollista toteuttaa yhteistyössä PIKA Kainuun -hankeen kanssa. Kainuussa PIKA hanketta toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ – työhyvinvointi

Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -teemaa käsitellään hankkeessa etä- ja hybridityön erilaisten muotojen kautta. Olennainen osa hyvinvoivaa työyhteisöä on myös johtaminen tilanteessa, jossa osa työntekijöistä on konttorilla ja osa etänä työskentelemässä kotona tai mökillä. Kestävä kehitys etätyössä vaikuttaa mm. työmatkojen vähenemiseen ja sitä kautta hiilidioksidipääästöt vähenevät.

Hankkeessa halutaan vaikuttaa kohdeyritysten henkilöstön työhyvinvointiin. Siksi keräämme aloituskyselyllä tietoa siitä, kuinka yrityksissä nyt voidaan. Kyselyn tulosten pohjalta on luotu valmennuspäiviin myös työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Näissä pyritään vaikuttamaan siihen, miten työhyvinvointia voidaan pitää hyvällä tasolla ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa.

Vastaavanlainen tarkastelu toteutetaan myös hankkeen loppupuolella – näiden kahden, ajallisesti erillään olevan tarkastelun tuloksia on mahdollista verrata ja selvittää, millaista kehitystä on saatu aikaan. Hankkeen tulokset kerätään artikkelin muotoon ja tulokset ovat kaikille konkreettisesti nähtävillä.

Pirkanmaan maakuntaohjelma

Pirkanmaan maakuntaohjelma

Pirkanmaan maakuntaohjelman esittely, luentovideo Marko Mäkinen 24.2.2022.

Hanketyöryhmä

Toimituskunta:
Jouni Viidanoja, Matti Kivimäki, Pauliina Paukkala, Jani Katajisto

Projektivastaava, lehtori
Jouni Viidanoja
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektiasiantuntija, lehtori
Matti Kivimäki
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektiasiantuntija, lehtori
Pauliina Paukkala
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektiasiantuntija, lehtori
Juha Ranta-Ojala
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektiasiantuntija, lehtori
Kati Långsjö
Tampereen ammattikorkeakoulu
Projektiasiantuntija, lehtori
Ville Parkkila
Tampereen ammattikorkeakoulu
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tuni.fi