Koronaviruksesta ja riittävästä pintahygieniasta ei vielä tiedetä tarpeeksi

Infograafi siivouksen tehoon liittyvistä tietovajeista koronaviruksen torjunnassa.

SARS-CoV-2-viruksen tarttumista pintojen välityksellä pidetään mahdollisena ja siivousta siten tärkeänä tekijänä tartuntojen torjunnassa. Täysin yksimielisiä tutkijat eivät kuitenkaan ole käytettävistä työmenetelmistä.

Vaikka koronapandemia on kestänyt vasta vuoden, Sars-CoV-2-virukseen ja siivoukseen liittyviä tutkimuksia on julkaistu paljon. Tieteellisten tutkimusten haku sanoilla SARS-CoV-2 AND environmental cleaning tuottaa 567 tulosta. Mitä näistä tutkimuksista nostetaan esille?

Koronavirus pysyy elossa pinnoilla

Clean Hospitals Network’n puheenjohtaja professori Didier Pittet toi esille Interclean-messujen pääluennossa keskeisiä tutkimustuloksia:

  • SARS-CoV-2-viruksia löytyy pinnoilta ja virukset voivat pysyä elossa päiviä.
  • Desinfektioaineet tuhoavat virukset tehokkaasti.

Tutkimuksia virusten esiintymisestä on luonnollisesti tehty etenkin kohteissa, joissa tiedetään olleen Covid-19-tautiin sairastuneita. Eniten on tutkittu sairaaloiden pintoja. Esimerkiksi lontoolaisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa viruksen RNA:ta löydettiin 52,3 prosentissa tutkituista pinnoista.

Virusta on etenkin tehohoitoyksiköissä, sairastuneen henkilön lähiympäristössä ja kosketuspinnoilla. Kiinassa Wuhanin sairaalassa eniten kontaminoituneita pintoja olivat hoitajakutsu (50 % tutkituista), juomavesiautomaatin painike (50 %), hissipainike (43 %), tietokoneen hiiri (40 %) ja puhelin (40 %). Kun syitä hoitohenkilökunnan sairastumisiin tutkittiin, todettiin, että kosketuspintojen lisäksi koronavirusta löytyi myös henkilösuojaimista.

Viruksen on todettu pysyvän elossa pinnoilla materiaalista riippuen tunneista päiviin. On näyttöä, että virukset pysyvät pidempään elossa tasaisilla pinnoilla, kuten lasi, ruostumaton teräs ja muovi, kuin huokoisemmilla pinnoilla, kuten puu ja tekstiilipinnat. Vaikka ilman lämpötilan ja kosteuden kohoaminen heikentävät viruksen pysymistä elossa, sisätilojen lämpötila ja ilman kosteus ovat koronavirukselle otolliset.

Hyväksytyt desinfektioaineet

SARS-CoV-2-virus on vaipallinen virus, ja siksi se on helppo tuhota. Virusta vastaan käydään kuitenkin varsin järein asein.

Useissa maissa suositeltu koronasiivousohje on kaksivaiheinen: ensin pinta puhdistetaan ja sen jälkeen desinfioidaan. Puhdistuksella poistetaan pinnalta lika ja sen mukana myös viruksia. Desinfektioaine tappaa pinnalle jääneitä viruksia, kun aineen vaikutusaika on käyttöohjeen mukainen. Monissa maissa on myös luettelo koronasiivoukseen hyväksytyistä desinfektioaineista.

Mutta voiko pinnalta saada tartunnan?

Vaikka pinnoilta löydetään koronaviruksen RNA:ta, tutkimuksissa yleisesti käytetty PCR-testi ei kuitenkaan todista, että virus on tartuttamiskykyinen. The Lancet’n 19.11.2020 julkaisemassa kirjoituksessa, Ct values and infectivity of SARS-CoV-2 on surfaces, asia otetaan lähempään tarkasteluun.

Kirjoituksessa referoidaan tutkimuksia, joissa on selvitetty myös koronaviruslöydösten CT-arvot. CT-arvo antaa kuvaa näytteen virusmäärästä. Mitä pienempi CT-arvo on, sitä suurempi on virusmäärä ja mahdollisuus tartunnan saamiseen.

Tutkijat esittävät, että jos virusnäytteen CT-arvo on yli 33, virusmäärä ei riitä aiheuttamaan tartuntaa. Kirjoituksessa referoiduissa tutkimuksissa virusnäytteiden CT-arvot olivat yleensä yli 30, eikä viruksia havaittu virusviljelmissä yhtä tutkimusta lukuun ottamatta. Kyseisessä tutkimuksessa suurin osa näytteestä oli otettu pinnoilta, joissa oli Covid-19-potilaan ysköksiä.

Kirjoittavat pitävät viruksen leviämistä pintojen välityksellä vähäisenä, ellei pinnoilla ole eritteitä. Siksi he rajoittaisivat desinfektioaineiden käytön vain niihin tilanteisiin.

Muissa tiloissa riskiä tartunnan saamiseen pinnoilta pidetään pienenä. Tällöin riittäisi tavanomainen ylläpitosiivous.

Kirjoittajien huolena on myös desinfioivien aineiden lisääntynyt käyttö. Sen seurauksena mikrobiomi voi köyhtyä, mikä voi johtaa jopa antibiooteille resistenttien mikrobikantojen lisääntymiseen.

Tutkimusta tarvitaan siis edelleen lisää. Tietovajetta on etenkin muiden kuin terveydenhuollon tilojen siivouksesta pandemiatilanteissa.

Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää, riittääkö yleispuhdistusaineen teho poistamaan virukset pinnoilta.

*****

Interclean-messut on Euroopan suurin puhtausalan messutapahtuma, joka pidettiin virtuaalisena 3.-6.11.2020. Messu-uutuutena ja yleisön suosikkina palkittiin Tork VR Clean Hands -koulutussovellus. Kyseessä on interaktiivinen virtuaalipeli, jonka avulla voi opetella oikeaa käsihygieniaa.

Sovellus ladattavissa maksutta Googlen ja Applen sovelluskaupoista, lisäksi tarvitaan virtuaalilasit.

Kirjoittaja:
Tarja Valkosalo
Projektityöntekijä
0400 874509