Esittely

Logo: Pintahygienia tutkittua puhtautta

Tampereen korkeakouluyhteisö luo näyttöön perustuvaa uutta tietoa yleisten tilojen siivouksen mikrobiologisesta tehokkuudesta. Hankkeessa yhdistetään pintahygienia-alan toimijoita yliopistotutkimukseen tavoitteena luoda näyttöön perustuvaa uutta tietoa siivouksen tehokkuudesta.

Tausta

Suomalainen siivousosaaminen, puhdistusaineet, -välineet, ja –menetelmät sekä hygieniaystävälliset kalusteet ja pintamateriaalit ovat korkealaatuista ja tunnustettuja maailmalla.

Pintahygienian kehittämishanke edistää tämän osaamisen kaupallistamista kansainväliseksi vienniksi. Projektin tulokset ja yhteistyö vahvistavat tätä yritysten tavoitetta.

Tavoite ja tehtävät

Pintahygienian kehittäminen muuttuvassa epidemiatilanteessa -tutkimus pureutuu ei-desinfioivien puhdistusaineiden käyttöön ja tehokkuuteen koronavirusten ja muiden taudinaiheuttajien poistamisessa pinnoilta päivittäissiivouksella.

Tavoitteenamme on tuottaa näyttöön perustuvaa, pilotoinnilla todennettua soveltavan tutkimuksen menetelmin tuotettua tietoa, jota hyödyntämällä minimoidaan COVID-19 -infektion leviäminen julkisten yhteisöjen ja yritysten tarjoamien palveluiden yhteydessä, esimerkiksi ravintola-alalla ja hoivapalveluissa.

Vaikuttavuus

Hankkeen tulokset ovat suoraan ja välittömästi käyttöönotettavissa. Soveltava tutkimus kehittää ravintola-, matkailu- ja hoiva-alan yritysten resilienssiä ja toiminnan tehokkuutta poikkeustilanteessa ja sen jälkeen. Se tukee myös kaupallisten siivousaineiden ja siivouspalveluita tuottavien yritysten vientiä ja kansainvälistymistä.

Tuloksia hyödyntävien yritysten kilpailuetu, vienti ja brändi vahvistuvat hankkeen myötä.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti matkailu- ja ravintolan yritysten hygienian hallintaa, jotta yritykset voivat myös COVID-19 -pandemian tai vastaavissa oloissa tarjota asiakkailleen, esim. ulkomaisille turisteille, turvallisen, todennetuin keinoin aikaansaadun toimintaympäristön.

Näin voimme kehittää yritysten resilienssiä poikkeus- ja kriisitilanteissa, erityisesti epidemian tai pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Tämä kehittää yritysten vastuullisuutta sekä siitä viestimistä tilojen käyttäjille, asiakasyrityksille ja julkiselle sektorille.

Hanketoimijat

Tutkimushankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kemvit Oy, Berner Oy, Kiilto Clean Oy, Poistoa OyNorlandia Care Oy, Teknos Oy, Vileda Professional sekä useita muita suomalaisia yhteistyökumppaneita.

Tutkimuksessa selvitetään yritysten hygieniaan liittyvät tarpeet, haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnan poikkeustilanteissa.

Kartoitamme pintahygieniaan kokonaisvaltaisesti liittyvät uudet liiketoiminta-, kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet. Tuloksia hyödyntävien yritysten kilpailuetu, vienti ja brändi vahvistuvat hankkeen myötä

Rahoittaja

Puoli vuotta kestävän tutkimushankkeen rahoittaa suomalainen julkinen toimija Business Finland, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen.