Vertaisohjaus keinona tukea pitkään poissa työelämästä olleiden maahan-muuttajien työllistymistä

Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Ote työhön -hankkeessa (2017-2019) pilotoidaan vertaisryhmätoimintaa ja työelämäohjaajien koulutusta. Työelämäohjaajat tukevat maahanmuuttajien työllistymistä vertaisryhmissä. Tämän lisäksi hanke auttaa työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla, sekä innostaa ammattiliittoja osallistumaan aktiivisesti maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen.

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja Tampereen yliopisto. Yhteistyökumppanina on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Hankkeessa ovat mukana myös Naistari, Monika-naiset, Stadin aikuisopisto, DIAK, Amiedu, sekä TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella. Työnantajakumppaneina mukana ovat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin kaupungin Palvelukeskus ja Hopeatien hoivakoti. Tampereen yliopisto toteuttaa hankkeeseen seuranta- ja arviointitutkimusta.

Työelämäohjaajia Helsingissä