NYT! -hankkeen loppuseminaari

Mitä? NYT! -hankkeen loppuseminaari
Milloin? Tiistaina 28.11.2023 klo 10–16
Missä? Päätalon auditorio D10a, Tampereen yliopisto (Kalevantie 4, 33100 Tampere)

NYT! -tutkimushankkeen tavoitteena on kääntää nuorten ilmastoahdistus hyvinvoinniksi ympäristötoimijuuden avulla. Ympäristöhuolen ja -ahdistuksen käsittelyssä nuoret tarvitsevat sekä tukea että keinoja vaikuttaa meitä kaikkia ympäröiviin ympäristöongelmiin. Tämä vaatii kuitenkin suunnitelmallista panostusta ja tähän hankkeen loppuseminaari haluaa osaltaan vaikuttaa tuomalla nuoret, asiantuntijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat saman pöydän ääreen keskustelemaan keinoista vaikuttaa.

NYT! Vaaditaan ilmastotoimia – Nuoret ovat valmiita toimimaan, mutta ympäristötoimijuuden mahdollisuudet ovat häilyviä

NYT! -hankkeessa on tutkittu millaisia mahdollisuuksia ja esteitä alaikäisillä nuorilla on ympäristökansalaisuudessa ja -toimijuudessa. Samalla hanke selvitti seikkailukasvatuksellisin keinoin, miten seikkailulliset luontokokemukset voivat innostaa toimimaan ympäristön puolesta.

Hanke toteutettiin toimintatutkimuksena pääasiassa 9.-luokkalaisille leirikoululaisille. Tätä tukivat kyselytutkimus Tampereen kaupungin 9.-luokkalaisille ja etnografinen tutkimus kotieläintilalla. Hanke tuotti erilaisia tieteellisiä julkaisuja, populaareja kirjoituksia sekä sisältöä valtakunnallisten nuorisokeskusten leirikouluihin ja opintokurssin korkeakouluyhteisölle.

Hankkeen tutkimuksista selvisi, että nuoret ovat tietoisia nykyisistä puutteellisista toimista ympäristöongelmia vastaan ja olisivat itse valmiina kantamaan kortensa kekoon, mutta he ovat epävarmoja tekojensa vaikuttavuudesta. Tästä huolimatta nuoret aktiivisesti pyrkivät vaikuttamaan ympäristöongelmien ratkaisemisessa toimimalla heille mahdollistetun ympäristötoimijuuden puitteissa.

Päätöstapahtumassa esitellään hankkeen tuloksia ja keskustellaan niistä nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten kanssa. Ääneen pääsevät nuoret, tutkijat, seikkailukasvattajat ja muut nuorten kanssa toimivat tahot.

 

Aikataulu (tarkentuu myöhemmin lisää):

10:15 Avaus – Päivi Honkatukia, NYT! -hankkeen johtaja

10:30–11:15 NYT! -hankkeen ja tulosten esittely, Mitä opin? – NYT! -hankkeen tutkijat: Mari Pienimäki, Marjukka Colliander, Malin Fransberg ja Siina Leinikka

11:30–12:15 Miten kehitämme ympäristötoimijuuttamme? Roskaamisesta kohti syvempää ympäristötoimijuutta  Päivi Honkatukia, Mari Pienimäki, Heli Eischer (Suomen nuorisokeskusyhdistys ry), Pia Korhonen (Tampereen seudun ammattiopisto) ja Roosa Ritola (Tampereen kaupunki)

12:15–13:00 Lounas (omakustanteinen)

13:00–14:00 Seikkailullinen rastirata – Marttisen valtakunnallinen nuorisokeskus, Tampereen Luontokoulu Korento, Museokeskus Vapriikki

14:00–14:15 Kahvitauko

14:15–15:30 Nuorten paneeli – Nuoria Tampereen nuorisovaltuustosta ja Lempäälän Ilmastosotureista 

15:30 Loppusanat

 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot:

NYT! -tutkimushanke: Mari Pienimäki (mari.pienimaki@tuni.fi).

Päätöstapahtuma: Sini Granholm (sini.granholm@tuni.fi).

NYT!-hankkeen Instagram

NYT!-hankkeen Twitter/X