Tytöistä tulee insinöörejä!

10 Tasa-arvotekoa kuntiin

Naisjärjestöjen Keskusliiton 10 tasa-arvotekoa kuntiin –kampanja haastaa kuntavaaliehdokkaita edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Yksi kymmenestä teemasta on "Tytöistä tulee insinöörejä".

Naisjärjestöjen Keskusliiton 10 tasa-arvotekoa kuntiin –kampanja on listannut kymmenen tasa-arvotekoa, joita kuntavaaliehdokkaiden toivotaan edistävän. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ovat myös kunnan velvollisuuksia.

Yksi kampanjan tasa-arvoteoista on: Tytöistä tulee insinöörejä! Naisjärjestöjen keskusliitto kiinnittää huomiota siihen, että noin 90% terveys- ja hyvinvointialojen koulutuksen ja kasvatustieteiden koulutuksen suorittaneista on naisia, kun taas miehet muodostavat lähes vastaavan enemmistön tekniikan alalla. Esimerkiksi ICT-alalla on tasa-arvossa menty takapakkia:

"ICT-alan koulutuksen suorittaneista naisia on noin 15 prosenttia, kun heidän osuutensa vielä 1980-luvun lopulla oli lähes 40 prosenttia."

Lähteet

10 Tasa-arvotekoa kuntiin
Tytöistä tulee insinöörejä