Jatkotutkimusta horisontaalisesta laajentamisesta Aran rahoittamassa hankkeessa

Julkaisun kansi jossa esimerkkejä asuntopohjista ja julkisivuista

Jatkohanke HOLA-mallit tuotti syventävän runsaasti kuvitetun analyysin horisontaalisen laajentamisen mahdollisuuksista ja käytännön kysymyksistä.

Lähiöohjelman loputtua saatiin rahoitus vielä Jyrki Tarpion vetämään jatkohankkeeseen, jossa tutkittiin tarkemmin horisontaalisen laajentamisen erilaisia vaihtoehtoja ja toteutuksessa huomioon otettavia kysymyksiä. Tutkimuksessa hyödynnettiin osaksi samaa aineistoa kuin aiemmassa Lähiöohjelman artikkelissa ”Erillistaloista umpikortteleiksi”. Erilaisten laajentamismahdollisuuksien ohella tutkimuksessa pohditaan myös käytännön hankkeissa eteen tulevia kysymyksiä. Tutkimuksen rahoitti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara. Julkaisu on saatavilla sekä Aran hankepankissa että Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa.