Uusi vertaisarvioitu artikkeli valottaa lähiöiden seudullisia lähtökohtia

Yhdyskuntasuunnittelu-lehden kansi 2023 numero 4 Valtakunnan tilannekuva

Markku Norvasuon artikkelissa tarkastellaan suomalaisen lähiörakentamisen taustoja 1940-luvulta 1960-luvun loppuun.

Ajatus seudullisuudesta vaikutti merkittävästi niihin lähiön muotoihin, jotka omaksuttiin Suomeen. Lähiörakentaminen osui kuitenkin ajanjaksoon, jolloin myös suunnittelun organisaatiot ja tarkastelutavat muuttuivat. Seudullisuus oli tärkeä näkökulma jo ennen virallisen seutusuunnittelun muotoutumista. Kun myöhemmässä seutusuunnittelussa ei tarkasteltu lähiöitä, tämä vaikutus jää helposti epäselväksi. Se voidaan kuitenkin hahmottaa institutionaalisen muutoksen näkökulmasta. Näin muodostuu myös olennainen taustoitus Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa -hankkeen politiikkasuosituksille, sillä seudullinen näkökulma on edelleen tärkeä lähiöden kehittämisessä. Linkki  julkaisuun