Hankkeen tavoite

Tutkimme ja kehitämme suomalaisten organisaatioiden monipaikkaisen työn edellytyksiä ja käytäntöjä.

Yleistä hankkeesta

Tavoitteenamme on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisen tiedon pohjalta. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli sekä tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet saadaan sovitettua yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen suomalaisen osallistujaorganisaation kanssa.

Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.