Esittely

Tavoite ja tehtävät

Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista? (MARTE) -tutkimusprojekti tarkastelee sosiaalista työllistämistä ja työpajatoimintaa, jossa pyrkimyksenä on saada vaikeasti työllistyvät henkilöt työmarkkinoille tuetun työn ja valmennuksen avulla. Projektilla on kaksi päätavoitetta:

  1. Tarjota uutta tietoa siitä, millaisia seurauksia sosiaalisen työllistämisen hankkeiden työkäytännöillä on voimaantumisen prosessin kannalta.
  2. Tunnistaa työpajojen valmennuskäytäntöjä, jotka liittyvät voimaantumiseen vuorovaikutuksen mikrotasolla.

Vaikuttavuus

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää kehitettäessä toimintakäytäntöjä, jotka tukevat voimaantumista. Projekti tarjoaa työkaluja valmennukseen työpajoilla toimiville ammattilaisille.

Rahoittajat

Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia 1.9.2018-31.8.2021 (Sanni Tiitisen postdoc-projekti, päätösnumero 317046).