Projektin tavoite

Projekti tarkastelee sosiaalista työllistämistä ja työpajatoimintaa, jossa pyrkimyksenä on saada vaikeasti työllistettävät henkilöt työmarkkinoille tuetun työn ja valmennuksen avulla.