Osallistumissuostumus

Kirjallinen suostumus osallistua tutkimukseen ”Luontolähtöinen interventio kuntoutusmuotona masennuspotilailla: Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus”

Allekirjoitettava suostumuslomake pdf-muodossa: Tutkittavan suostumus_päivitetty