Apilat

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää Luonnosta Virtaa eli LuoVi-ryhmän tuloksellisuutta masennuksesta kärsivien työikäisten kuntoutuksessa. Tutkimus toteutetaan ns. satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimusasetelmassa Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Tutkimus toteutetaan ajalla 1.1.2019 – 31.12.2021. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon. Tampereen kaupunki on antanut hankkeelle tutkimusluvan.

Tutkimusta rahoittaa Kansaneläkelaitos (KELA) ajalle 1.1.2019 -31.12.2021

Vastuuhenkilö ja toteuttava organisaatio:
Professori Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto (TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia

Tutkimusryhmä:
Projektitutkija, Kirsi Salonen, Jyväskylän ja Tampereen yliopisto (JY ja TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia
Yliopistotutkija, Katriina Hyvönen, Jyväskylän yliopisto (JY), Psykologian laitos
Tutkimusassistentti, Jane-Veera Paakkolanvaara, Tampereen yliopisto (TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia
Professori Taru Feldt, Jyväskylän yliopisto (JY), Psykologian laitos
Eija Räikkönen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto (JY), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Yhteistyökumppanit/-tahot:
Tampereen kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut; Tampereen kaupunki, Avopalvelut, Vastaanottotoiminta; Finla Työterveys

Tutkimushankkeessa selvitetään ryhmämuotoisen, luontolähtöisen intervention vaikuttavuutta työikäisten masennuspotilaiden kuntoutuksessa.
Luontolähtöisissä interventioissa hyödynnetään tavoitteellisesti ja ammatillisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia osana hoitoa, kuntoutusta, terapiaa ja ohjausta.
Interventio tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden käsitellä masennuksesta kuntoutumisen kannalta oleellisia teemoja sosiaalisen kontaktin lisäksi elvyttävän ja hyvinvointia tukevan ympäristön avulla. Tavoitteena on, että intervention avulla kuntoutujan minäkuva vahvistuu myönteisemmäksi, masennusoireilu helpottuu ja toimintakyky paranee.
Tässä tutkimuksessa asetelmaan sisältyy myös tavanomaista hoitoa saava kontrolliryhmä.

Luontokuntoutusryhmiä (12 x 90 min) alkaa keväällä (huhtikuussa 2019), syksyllä (elokuussa 2019) ja keväällä (huhtikuussa 2020). Osallistujat käyvät 12 viikon ajan 90 min. ajan kaupunkiympäristön (Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna) luontokohteissa (puisto, kaupunkimetsä) tehden ohjattuja tehtäviä. Ohjauksen periaatteet ovat turvallisuuden tukeminen, luontomielipaikan avulla luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen ja hyväksyvän läsnäolon mahdollistaminen hyvinvointia tukevan sosiaalisen ja fyysisen ympäristön avulla.