Apilat

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää Luonnosta Virtaa eli LuoVi-ryhmän tuloksellisuutta masennuksesta kärsivien työikäisten kuntoutuksessa. Tutkimus toteutetaan ns. satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimusasetelmassa Tampereella, Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Tutkimus toteutetaan ajalla 1.1.2019 – 31.12.2021. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon. Tampereen kaupunki on antanut hankkeelle tutkimusluvan.

Tervetuloa kuulemaan, kuinka luonnosta saa virtaa!
15.12.2021 12:27:41 | Tampereen yliopisto

KELAn rahoittaman Luontolähtöinen interventio kuntoutusmuotona masennuspotilailla -tutkimushankkeen keskeiset tulokset esitellään hankkeen päätösseminaarissa perjantaina 17.12. Tampereella.

Tampereen yliopiston järjestämässä tilaisuudessa tutustutaan Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmiin myös käytännössä Pyynikin metsässä.Koronarajoitusten takia seminaariin ei voi enää ilmoittautua paikan päälle, mutta luento-osuutta klo 15.30 alkaen voi seurata Teams-etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saa ilmoittautumalla sähköpostitse tutkijatohtori Kirsi Saloselle, kirsi.salonen@tuni.fi

Ohjelma:

Klo 15.30–17.30 Hankkeen tulokset Alkusanat, professori Kalevi Korpela.

1) Toimiko LuoVi-Interventio? Satunnaistetun interventiokoeasetelman tulokset, vanhempi tutkija Katriina Hyvönen

2) Kenelle LuoVi toimii? Depressio- ja elpymisprofiilitulokset, väitöskirjatutkija Jane-Veera Paakkolanvaara

3) Miltä LuoVi tuntui? Osallistujien palaute interventiosta, tutkijatohtori Kirsi Salonen

Tilaisuudessa esiintyvät:

Kalevi Korpela, PsT, psykologian professori, johtaa Tampereen yliopistossa EnviWell-tutkimusryhmää, joka tutkii luontoympäristöjen hyvinvointivaikutuksia. Jäsenenä kansainvälisissä organisaatioissa the International Association for Nature and Forest Welfare (NaFoW) ja the International Society of Nature and Forest Medicine (INFOM).

Katriina Hyvönen, PsT, dosentti, psykoterapian erikoispsykologi, työskentelee vanhempana tutkijana Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa. Keskeisinä tutkimuskohteina psykologisten interventioiden käyttökelpoisuus ja tuloksellisuus työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä.

Kirsi Salonen, PsT, psykoterapeutti, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Osaamisalueet keskittyvät luontointerventioihin ja koettuihin hyvinvointivaikutuksiin luonnossa. Green Care Finland ry:n hallituksen asiantuntijajäsen ja laatulautakunnan puheenjohtaja.

Jane-Veera Paakkolanvaara, PsM, väitöstutkija, työskentelee projektitutkijana Jyväskylän yliopistossa. Psykologiliiton Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja sekä Green Care Finland ry:n hallituksen ja laatulautakunnan jäsen.

Tutkimusta rahoittaa Kansaneläkelaitos (KELA) ajalle 1.1.2019 -31.12.2021

Vastuuhenkilö ja toteuttava organisaatio:
Professori Kalevi Korpela, Tampereen yliopisto (TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia

Tutkimusryhmä:
Projektitutkija, Kirsi Salonen, Jyväskylän ja Tampereen yliopisto (JY ja TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia
Yliopistotutkija, Katriina Hyvönen, Jyväskylän yliopisto (JY), Psykologian laitos
Tutkimusassistentti, Jane-Veera Paakkolanvaara, Tampereen yliopisto (TAU), yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologia
Professori Taru Feldt, Jyväskylän yliopisto (JY), Psykologian laitos
Eija Räikkönen, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto (JY), Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Yhteistyökumppanit/-tahot:
Tampereen kaupunki, Mielenterveys- ja päihdepalvelut; Tampereen kaupunki, Avopalvelut, Vastaanottotoiminta; Finla Työterveys

Tutkimushankkeessa selvitetään ryhmämuotoisen, luontolähtöisen intervention vaikuttavuutta työikäisten masennuspotilaiden kuntoutuksessa.
Luontolähtöisissä interventioissa hyödynnetään tavoitteellisesti ja ammatillisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia osana hoitoa, kuntoutusta, terapiaa ja ohjausta.
Interventio tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden käsitellä masennuksesta kuntoutumisen kannalta oleellisia teemoja sosiaalisen kontaktin lisäksi elvyttävän ja hyvinvointia tukevan ympäristön avulla. Tavoitteena on, että intervention avulla kuntoutujan minäkuva vahvistuu myönteisemmäksi, masennusoireilu helpottuu ja toimintakyky paranee.
Tässä tutkimuksessa asetelmaan sisältyy myös tavanomaista hoitoa saava kontrolliryhmä.

Luontokuntoutusryhmiä (12 x 90 min) alkaa keväällä (huhtikuussa 2019), syksyllä (elokuussa 2019) ja keväällä (huhtikuussa 2020). Osallistujat käyvät 12 viikon ajan 90 min. ajan kaupunkiympäristön (Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna) luontokohteissa (puisto, kaupunkimetsä) tehden ohjattuja tehtäviä. Ohjauksen periaatteet ovat turvallisuuden tukeminen, luontomielipaikan avulla luonnon hyvinvointivaikutusten tiedostaminen ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen ja hyväksyvän läsnäolon mahdollistaminen hyvinvointia tukevan sosiaalisen ja fyysisen ympäristön avulla.