Final seminar of the project, May 8

Project members in SLS premises in Helsinki

Final seminar of the projects was held in May 8 in SLS premises in Helsinki.

More information: https://www.sls.fi/evenemang/hur-interagerar-man-med-ett-helgon-slutseminarium-for-projektet-levd-religion-i-medeltida-finland/

Program

10.15 Välkomstord
docent Ruth Illman (Donnerska institutet/Åbo Akademi)

10.30 ’Mapping Saints’: Att utforska levd religion med digitala metoder
FD Sara Ellis Nilsson (Linnéuniversitetet)

11.15 Levd religion i medeltida Finland: konceptet med nya resultat
professor Sari Katajala-Peltomaa (Åbo universitet)

12.00 Lunchpaus (lunch på egen bekostnad)

13.30 Helgonbilder och levd religion i medeltida Finland
FD Sofia Lahti (Tammerfors universitet)

14.00 Helgon i 1400-talsbrevens dateringar
FD Anna-Stina Hägglund (Åbo universitet)

14.30 Kaffepaus

15.00 Uppväckt från de döda: Ett hopp om livets fortsättning i medeltida Finland
FD Jyrki Nissi (Tammerfors universitet)

15.30 Kommentarer 
FD Maria Oen (Lunds universitet) och professor Marko Lamberg, specialforskare vid Åbo Akademi.

16.00 Diskussion

16.15 Avslutande ord
forskningschef Christer Kuvaja (SLS)

Mingel