Conference presentations

Recent conference presentations of project members

Suomalaiset historiapäivät, February 9-10, Lahti

Anna-Stina Hägglund: Donationer och minneskultur i Nådendals kloster på 1400-talet

Sofia Lahti: Helgonbilder och levd religion i det medeltida Finland.

Viabundus, The Road Goes On, February 16-17. Tampere

Jyrki Nissi: Saints and places: challenges and benefits of mapping lived religion

Dies Medievales, March 7-9, Helsinki

Sofia Lahti: Mitä emme tiedä keskiajan taiteesta? Keskiajan kuvallisen kulttuuriperinnön tutkimus tiedon ja tieteen raja-alueilla

Jyrki Nissi: “Hän ei ollut vielä lopettanut kuolemistaan” – Vähittäinen siirtyminen elävästä kuolleeksi
Anna-Stina Hägglund: Spiritual intercession in late medieval wills as a strategy of preserving one’s memory