Voimaantumista ja verkostoitumista yrityskyläilyjen merkeissä

kuva: Kati Tikkamäki

Suuntasimme KYVYKÄS-hankkeen ensimmäiselle yrityskyläreissulle Teiskon Viiniin. Toukokuisena iltapäivänä paikalle saapui viisi yrittäjää ja muutama työntekijä hankkeessa mukana olevista yrityksistä eri puolilta Pirkanmaata: Aitta Parturi-Kampaamo & Hyvänolon huone, Kaitajärven tila, Peltolan luomutila, Sasor – Restaurant & Winebar ja Vinsanvilla. Emäntänä toimi Teiskon viinin toimitusjohtaja Kaisa Auer-Koutroukides. Kehittäjätiimistä kyläreissulle osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi Hanne Mäki-Hakola ja Pauliina Tiuraniemi.

Kuva: Kati Tikkamäki

KYVYKÄS-hankkeen kehittämistarjottimella on monia erilaisia kehittämistoimia, joista yksi esimerkki ovat tämänkaltaiset yrityskyläilyt. Niiden ideana on, että hankkeen yritykset esittävät kyläkutsuja toinen toisilleen, ja pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä erilaisten yritysten tiloihin ja toimintaan. Tavoitteena on oppia tuntemaan toisia MaRa-alan yrittäjiä pintaa syvemmin, saada ja tarjota vertaistukea sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja oppia niiden avulla uutta. Kehittäjät auttavat kyläilyjen järjestelyissä ja toteutuksessa sekä tuottavat kyläilyjen ohjelmaan sisältöä. Kutsun esittävälle yritykselle kyläily toimii myös mahdollisuutena markkinoida omaa yritystä ja sen tuotteita ja/tai palveluja. Kyläreissut voivat poikia myös yritysten välistä business-yhteistyötä, vaikka se ei tämän kehittämistoimen ensisijainen tavoite olekaan.

Kuulimme kyläreissulla otteita Teiskon viinin mielenkiintoisesta historiasta. Pääsimme myös tutustumaan yrityksen tuotteisiin pienimuotoisen viininmaistelun merkeissä. Yrittämiseen ja yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet ja haasteet kirvoittivat osallistujat aktiiviseen keskusteluun. Osallistujat myös laativat itselleen muutoskyvykkyyden ja hyvinvoinnin reseptit, joilla herkuttelimme kyläilyn loppuajan. Osallistujat ottivat reseptit mukaansa, ja voivat niiden avulla muistuttaa itseään hyvinvoinnin ja muutoskyvykkyyden edistämisen keinoista vielä jälkikäteenkin.

Kyläilyn aikana osallistujat tutustuivat toisiinsa, verkostoituivat sekä jakoivat ajatuksia, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä hankkeen teemoista. Vertaistukea on harvoin tarjolla liikaa, etenkään (yksin)yrittäjille. Tämänkaltaisille kohtaamisille on selvästi tilausta ja tarvetta. Seuraavaa kyläreissua alettiinkin suunnittelemaan jo innokkaasti. Sovittiin, että alkusyksystä mennään kylään johonkin toiseen yritykseen, ja sisällytetään ohjelmaan jotakin palauttavaa ja rentouttavaa tekemistä. Tuskin maltamme kehittäjinäkään odottaa!

Yrityskyläilyjä järjestetään hankkeen aikana useampia, ja tarjotaan muillekin hankkeessa mukana oleville yrittäjille ja yrityksille mahdollisuus voimaantumiseen, verkostoitumiseen ja uuden oppimiseen. Tämä on yksi keino vahvistaa heidän muutoskyvykkyyttään.

 

kuva: Josefiina Kivioja

Kirjoittaja: Kati Tikkamäki

 

Teiskon viinin tarinaa kuvina ja teksteinä:

https://moreenimedia.shorthandstories.com/pellolta-pulloon/index.html