Hankkeen päättyessä voidaan todeta, että Muutoskyvykkyyttä tarvitaan jatkossakin

KYVYKÄS-hankkeen muutoskyvykkyysmatka on tullut päätökseensä. Hanke alkoi syyskuussa 2021 ja päättyy elokuun 2023 lopussa. Muutoskyvykkyysmatka kuitenkin jatkuu, niin osallistujilla kuin hankeväelläkin, sillä jatkuvan oppimisen nimissä tämä matka kestää läpi elämän.

Saamamme palautteen ja omien kokemustemme mukaan, hanke on tarjonnut muutoskyvykkyysmatkalle hyviä eväitä, hyödyllisiä työkaluja ja mukavia uusia matkakumppaneita. Uusista tavoista tehdä ja nähdä asioita on aina hyötyä – yhdessä kehittämällä ja tekemällä voimme muuttua kyvykkäimmiksi ennakoimaan ja selviytymään muutoksissa sekä ohjaamaan niitä haluamaamme suuntaan. Koronapandemia osoitti, että kriisin keskellä työhyvinvointiin panostaminen vahvistaa yrityksen kykyä selviytyä hankalasta ajasta. Yhteistyön korostaminen, yhteinen oppiminen ja empaattinen johtaminen auttavat tässä. Kyvykkäät, aktiiviset ja sopeutuvat yksilöt, yhteisöt ja yritykset/organisaatiot säilyttävät toimintakykynsä työelämän myllerryksessä ja sen jälkeisessä ajassa. 

Hankkeen kehittämistarjotin oli monipuolinen ja kattava. Mara-alan yrittäjien ja yritysten valittavana oli joukko erilaisia kehittämistoimia; hyvinvointikysely ja niitä koskevat keskustelut, oman palautumisen seuraaminen Firstbeat Life –hyvinvointipalvelun avulla, kuntovalmennuksia, sparrauksia, podcasteja, webinaareja, erilaisia kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja, yritysvierailuja ja tapahtumia. Kaikkia kehittämistoimia lisäksi räätälöitiin vastaamaan osallistujien toiveita ja tarpeita. Osallistujat hyödynsivät kehittämistoimia aktiivisesti ja monipuolisesti.  

 “Kiitos hyvästä hankkeesta ja sen hyvästä organisoinnista sekä vetäjistä. Paljon uutta ja pysähdyttävää.” 

Kuten tämä palaute-esimerkki kertoo, osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä hyödyntämiinsä kehittämistoimiin ja koko hankkeeseen. Osallistumisen nähtiin muuttaneen ajattelu- ja toimintatapoja, antaneen uutta tietoa, lisänneen (työ)hyvinvointia sekä vahvistaneen verkostoja. Juuri niitä asioita, joita olimme hankesuunnitelmaamme kehittämistavoitteiksi kirjanneetkin. 

Hankkeen ensimmäisessä blogissa kirjoitimme: “Joukossa on mukana paljon kokemusta, rohkeutta ja innovatiivista näkemystä. Koko tiimi on innolla mukana vahvistamassa matkailu- ja ravitsemusalojen ammattilaisten osaamista yhteistyössä yritysten ja työelämän kanssa.” 

Tässä vaiheessa matkaa voimmekin todeta, että tämä hankeväen omaama kokemus, rohkeus ja innovatiivisuus osattiin hyödyntää hankkeessa hyvin. Työ- ja vastuunjako oli toimiva, yhteistyö oli sujuvaa. Tiimin innokkuus kantoi koko hankeajan synnyttäen osallistujalähtöistä ja muutoskyvykästä kehittämistoimintaa. Saatuun palautteeseen reagoitiin ja uusia ideoita rohkeasti innovointiin ja toteutettiin. Motivoituneiden, innostuneiden ja sitoutuneiden osallistujayrittäjien ja –yritysten kanssa työskenteleminen oli palkitsevaa. Koimme tekevämme merkityksellistä hanketyötä, josta osallistujat aidosti hyötyivät monin tavoin. Kiitos teille kaikille muutoskyvykkyysmatkallemme osallistuneille – opimme yhdessä paljon ja tästä on hyvä jatkaa muutosmatkaa eteenpäin! 

 

Hankeväen terveisiä: 

“Kiitos sitoutuneesta ja aktiivisesta osallistumisesta! Muistetaan jatkossakin pysähtyä, suunnitella, kokeilla ja oivaltaa – yksin ja yhdessä! Pienikin muutos on usein merkittävä.” 

“Lapsella on luontainen rohkeus kokeilla uutta. Aikuisenakin se on edelleen mahdollista. Kiitos kaikista uusista kokemuksista ja oppimisesta! Muistetaan huolehtia myös itsestämme.” 

“Hienoa ja ennakkoluulotonta heittäytymistä koko matkan varrella. Tietoiseksi tuleminen ja kokeilut ovat kehittämisen alku. Jotta ajattelu- ja toimintatapojen juurtumiselle on mahdollisuus, on tärkeää pystyä palaamaan erilaisiin materiaaleihin, pohdintoihin ja työkaluihin. Yksi askel kerrallaan!” 

 

Hankkeen tuottamiin materiaaleihin voi tutustua tästä: 

https://www.thinglink.com/card/1565309106523209731 

 

Terveisin koko KYVYKÄS -hanketiimi