Kylä-hankkeen työpaja (paikan päällä!)

workshop

Hyvä älykkään digitalisoituvan teollisuuden ja automaation parissa toimivan yrityksen edustaja!  

 Kiinnostaisiko sinua kehittää yritys-korkeakoulu yhteistyöprojektimahdollisuuksia?  

Kylä-hanke järjestää työpajan 29.10. klo 13:00-15 Tampereen ammattikorkeakoululla (Kuntokatu 3, 33520 Tampere). Työpajaan toivomme osallistuvan useita yrityksiä, joita kiinnostaa Tampereen korkeakoulujen tekniset ympäristöt ja niiden kehittäminen tukemaan paremmin yritys-korkeakoulu yhteistyömahdollisuuksia erityisesti älykkääseen teollisuuden kyberturvallisuuden osalta.  

 Kenelle:   

  • Kaikille, jotka toimivat jollakin tapaa älykkään teollisuuden tuotantoympäristöjen parissa, suoraan tai välillisesti, ja ovat kiinnostuneita uusista kehitysmahdollisuuksista korkeakouluyhteistyönä erityisesti kyberturvallisuuteen mutta myös muutoinkin teollisuuden digitalisoitumiseen liittyen. 
  • Yrityksille, jotka haluaisivat kehittää toimintojaan mutta joilla ei ole omia testausympäristöjä tai aikaa ja rahaa sellaisten luomiseen. 
  • Omia testausympäristöjään käyttäviä yrityksiä, jotka haluaisivat kehittää yhteistyötä edistyneemmälle tasolle.

 Työpajassa:  

  • Esitellään Tampereen korkeakoulujen nykyisiä automaation ja tietotekniikan teknisiä ympäristöjä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia erilaisten käyttötapausskenaarioiden avulla. 
  • Osallistujilta toivotaan näkemyksiä siitä, miten ympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan paremmin yritysten tarpeita sekä kuinka ympäristöjä tulisi tuoda esiin niin, että yritykset löytäisivät niiden tarjoamat mahdollisuudet.  
  • Suunnitellaan Kylä-projektin etenemisen seuraavia vaiheita huomioiden työpajaan osallistuvien yritysten tarpeet. 

Lisäksi työpajassa tarjotaan osallistujille kahvit ja arvotaan yllätyspalkinto!  

Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/LHNpKVr5gD 

TERVETULOA! 

Työpaja kuuluu osana EAKR-rahoitettuun Kylä-hankkeeseen ja on osallistujille maksuton.