KyLÄ-innovaatioalusta

KyLÄ-hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää Pirkanmaalle älykkään teollisuuden parissa toimivien yritysten kyberturvallisuuden kehittämisen tarpeisiin soveltuva innovaatio- ja kehitysalusta. Tämän kokonaistavoitteen saavuttaminen on jaettu kolmeen kohtaan:

 1. Yhteistyöverkosto: rakennamme yhteistyöverkoston Pirkanmaan alueen yrityksistä ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä.
 2. Laboratorioympäristöt: suunnittelemme ja kehitämme nykyisistä korkeakouluyhteisön hajallaan olevista kyberturvallisuuteen liittyvistä teknisistä ympäristöistä hallitun kokonaisuuden.
 3. Osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden parantaminen: kehitämme yhteistyöverkoston yritysten kanssa laboratorioympäristöissä toimintaa, joilla voidaan tehdä älykkään teollisuuden kyberturvallisuuteen liittyvää testaus-, tuotekehitys-, innovointi- ja koulutustoimintaa mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Synnytämme toimivan tutkimus- ja kehitysalustan.

Oheisessa kuvassa kuvataan syntyvän innovaatioalusta keskeiset tekijät.

KyLÄ-innovaatioalustan teknisten ympäristöjen erilaisia käyttötapauskuvauksia (esimerkkejä):

 • Erilaisten tietoturvajärjestelmien käyttöönotot ja pilotoinnit yhteistyössä korkeakoulun, järjestelmän toimittaja-yrityksen ja mahdollisten asiakasyritysten yhteistyönä.
 • Hack Day -tyyppiset tuotteiden ja järjestelmien tietoturvatestaustilaisuudet.
 • Automaatiojärjestelmän ylläpitämisen vaativien etäyhteyksien hallittu toteuttaminen ja seuranta.
 • Datan kerääminen tuotantoympäristön IoT-laitteelta, kuten 3D-tulostimelta.
 • Tietoverkkoliikenteen kaappaaminen ja analysointi erilaisilla menetelmillä.
 • Uhkatilanteiden ja tunkeutumisten havainnointi verkosta.
 • Erilaisten tapahtuminen hallittu ”lokittaminen”.
 • Automaatiojärjestelmän toiminta tietoverkkouhan aiheuttaman verkkohäiriön aikana.
 • Turvallinen prosessinajo.
 • Aidon hajautetun tehdasverkon simulointi, hajautettujen automaatioverkkojen yhdistäminen ja etäkäytön toteuttaminen.
 • Identiteetinhallinta erilaisissa langattomissa verkoissa.

Kylä-innovaatioalustaan kuuluvat mm. TUNI Dependable Systems -yhteisön ylläpitämät tekniset ympäristöt. Niihin voi tutustua tarkemmin TUNI Dependable Systems Cyberlabs -sivulla: https://research.tuni.fi/dependablesystems/cyberlabs/.

Yritys-korkeakoulu -yhteityöhön on lukuisia erilaisia mahdollisuuksia:

Yritys-korkeakoulu yhteistyo

Tarkempaa tietoa erilaisista yhteistyömuodoista löytyy Dependable Systems -sivustolta: https://research.tuni.fi/dependablesystems/yhteistyomallit/.

KyLÄ-innovaatioalusta ideaa kuvaa seuraava video:

osaamisverkosto-yritysten-tuotannon-jatkuvuuden-turvaamisen-tukena