Esittely

Useissa tutkimuksissa ja selvityksissä kyberturvallisuusosaaminen on nostettu yhdeksi merkittäväksi uudeksi osaamisalueeksi ja työelämässä on kyberturvallisuudessa merkittävä osaamisvaje, sekä ennustettu tulevaisuuden osaajapula.

Taustaa

Pirkanmaan tunnettu vahvuus on valmistava teollisuus.

Tampereen korkeakouluyhteisöllä on jo vahvaa osaamista usealla eri kyberturvallisuuden alueilla (älykäs sähköntuotto, automaatio, IoT-teknologiat, älykäs liikenne, kovalevyjen tietoturva, pilvipalvelut, lääketieteellinen teknologia, älykäs Tampere -kaupunkialoite, satamien tietoturva ja kyberturvallisuuskoulutus). Toiminta ja osaaminen on kuitenkin hajallaan eri kampuksilla, eri tutkimusryhmissä ja eri koulutuksissa.

Tällä hetkellä mm. älykkääseen teollisuuden digitalisoitumiseen liittyviä tutkimusympäristöjä on olemassa hajautettuna Tampereen korkeakouluyhteisön kaikille kampuksille, mutta kokonaisuuden tietoinen hyödyntäminen Pirkanmaan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymän kehittämisessä on vielä kehitteillä.

Rakennamme hankkeessa korkeakoulujen teknisistä ympäristöistä toimivan innovaatio- ja kehitysalustan, joka tiivistää yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kyberturvallisuuteen keskittyvien laboratorioiden välillä ja luo uusia yhteyksiä alan yrityksiin, sekä mahdollisuuksia eri kokoisille yrityksille.

Kohderyhmä

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset pk-yritykset, jotka toimivat erityisesti valmistavan älykkään teollisuuden parissa. Tämän lisäksi kohdistamme hankkeen myös muihin pk-sektorin yrityksiin, jotka ovat siitä kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan sekä toimivat hankkeeseen keskeisesti liittyvillä aloilla, kuten kriittisen infrastruktuurin ja tietoturvan alalla.

Otamme hankkeeseen mukaan myös suurempia yrityksiä sekä pienempiä, kuten startup-yrityksiä sekä yrittäjiä, jotka kokevat hankkeesta hyötyvänsä. Tällaisia yrityksiä ovat mm. valmistavan teollisuuden suuremmat yritykset, tietoturva-alan suuremmat yritykset, alaan liittyvät konsultointiyritykset ja yrittäjät jne.

Tavoite

KyLÄ-hankkeen keskeisenä tavoitteena on synnyttää Pirkanmaalle älykkään teollisuuden parissa toimivien yritysten kyberturvallisuuden kehittämisen tarpeisiin soveltuva innovaatio- ja kehitysalusta. Tämän kokonaistavoitteen saavuttaminen on jaettu kolmeen kohtaan:

  1. Yhteistyöverkosto: rakennamme yhteistyöverkoston Pirkanmaan alueen yrityksistä ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä.
  2. Laboratorioympäristöt: suunnittelemme ja kehitämme nykyisistä korkeakouluyhteisön hajallaan olevista kyberturvallisuuteen liittyvistä teknisistä ympäristöistä hallitun kokonaisuuden.
  3. Osaamisen ja innovaatiokyvykkyyden parantaminen: kehitämme yhteistyöverkoston yritysten kanssa laboratorioympäristöissä toimintaa, joilla voidaan tehdä älykkään teollisuuden kyberturvallisuuteen liittyvää testaus-, tuotekehitys-, innovointi- ja koulutustoimintaa mahdollisimman autenttisessa ympäristössä. Synnytämme toimivan tutkimus- ja kehitysalustan.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena

  • Pirkanmaan alueelle syntyy teollisuuden kyberturvallisuuden yhteistyöverkosto. Verkostosta kehittyy alueelle elinkeinoelämän tarpeita palveleva osaamiskeskittymä. Kyberturvallisuustietoisuutta saadaan kasvatettua Pirkanmaalla alueen yrityksissä.
  • Tampereen korkeakouluyhteisölle syntyy yritysten käyttöön soveltuva laadukas tekninen teollisuustuotannon kyberturvallisuuden tutkimus- ja koulutusympäristö.
  • Pirkanmaan alueen pk-yrityksille mahdollistuu oppilaitosten teknisten ympäristöjen ketterä käyttö heille soveltuvana yhtenäisenä innovaatio- ja kehitysalustana.

Rahoittajat

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka edustajana hankkeessa toimii Pirkanmaan liitto. Tämän lisäksi hanketta rahoittavat molemmat hankkeen toteuttajina olevat korkeakoulut, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr.