Kyberturvaaja-hanke etsii Pirkanmaalaisia PK-sektorin yrityksiä kehittämään tietoturvaloukkausharjoitusta

Kyberturvaajahankkeessa kehitetään yritysten tarpeisiin käytännön harjoitusta tietoturvaloukkaukseen reagoimisesta. Etsimme nyt Pirkanmaalla toimivia PK-sektorin yrityksiä, jotka haluaisivat osallistua harjoituksen kehittämiseen. Osallistuminen on maksutonta ja sisältää lounaat/kahvitukset.
Mitä odotamme yritykseltä:
 • 3-5 henkilön osallistumista yhden työpäivän kestävään työpajaan
 • halua kehittää harjoitusta
 • halua kehittää omaa tietoturvaloukkauksen hallintaan liittyvää toimintaa

Henkilöiden tulisi olla sellaisia, joilla on

 • päätäntävaltaa yrityksessä (johtotaso)
 • tietosuojaan/tietoturvaan liittyvää vastuuta/osaamista
 • tietoa yrityksen teknisistä järjestelmistä
 • ymmärrystä/vastuuta yrityksen viestinnästä
Edellisen lisäksi työpaja-päivän aikana osallistuvien tulisi voida ottaa yhteyttä muihin yrityksen henkilöihin tarpeen mukaan.
Työpajan tavoitteena on
 • kehittää yrityksen tietoturvaloukkauksen hallintaa (prosessi)
 • kehittää kykyä arvioida riskien vaikutusta
 • valmistautua tietoturvaloukkauksiin keräämällä tarvittavaa tietoa yrityksestä ja sen toiminnoista
 • kehittää harjoitusta edelleen paremmin yritystoimintaan soveltuvaksi.
Pyrimme löytämään 3-4 yritystä, joiden kanssa voisimme harjoituksen käydä läpi syksyn 2019 aikana. Järjestämme työpajan samaan aikaan useammalle yritykselle (mahdollistaa tiedon/kokemusten vaihdon) erikseen sovittavana ajankohtana. Pitopaikkana on todennäköisesti Tampereen ammattikorkeakoulun tai yliopiston tilat. Työpajaan tarvitaan yksi työpäivä eikä siihen ole tarvetta valmistautua etukäteen millään tavalla. Tilaisuudessa säilytetään täysi luottamuksellisuus.
Olisiko teidän yrityksellä kiinnostusta osallistua työpajaan? Mikäli olette kiinnostuneita, niin ottakaa yhteyttä Ville Haapakankaaseen (ville.haapakangas@tuni.fi).
Mikäli ette ole sellaisessa roolissa yrityksessänne, että voitte tällaisestä päättää, niin toivon toivottavasti voitte välittää viestiä eteenpäin yrityksessä sopiville tahoille. Mielelläni kerron ajatuksesta lisää ja tule vaikka tapaamaan teitä. Viestiä saa välittää myös muille yrityksille.
t. Ville
Ville Haapakangas
Senior Lecturer, TAMK/ICT
+358 50 5287013