Kyberturvallisuus ja Venäjä

Tampereella järjestettiin 24.1. Kyberturvaaja-hankkeen ja TAMkin Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen yhteistyönä avoin luento kyberturvallisuudesta. Luennoitsijaksi saatiin yliopistonopettaja, FT, Eversti (evp) Martti J. Kari Jyväskylän yliopistosta. Hänen luennolla olikin erittäin mielenkiintoinen aihe: Kyberturvallisuus ja Venäjä. Luento oli avoin ja kiinnosti yleisöä. Paikalle saapui reilut 50 kuuntelijaa.

Luennossaan Martti J. Kari kuvasi hyvin sitä, miten venäläinen ajattelutapa on kehittynyt ja kuinka pitkä historia näkyy nykypäivänä myös heidän kybertoimintaympäristöön liittyvissä aktiviteeteissaan.

Venäläisille ei ole joko sota tai rauha vaan tuolla välillä on lukuisia tiloja. Niissä he operoivat äärimmäisen taitavasti.

Opiskelijat pitivät luentoa erinomaisena ja mielenkiintoisena. AIinakin nyt kaikki tietävät yhden mahtavan uuden termin: taktinen totuus.

Kuvat: Saara Kontiainen

Teksti: Ville Haapakangas