Esittely

Kuoroakatemia on uusi ammattilaiskuorolaulun kehittämishanke, jossa parannetaan
kuorolaulun ammattilaistoiminnan edellytyksiä kohti kansainvälistä huipputasoa ja tutkitaan taiteentekijöiden työyhteisöä tiimioppimisen näkökulmasta. Hanketta hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, joka toimii työelämän kehittäjänä tiimipedagogiikan ja tiimien kehittymisen tutkijana ja asiantuntijana.

Kuoroakatemian tavoite on kehittää kuoroyhteisön toimintaa alan jo taitavalta freelance-
ammattilaistasolta kansainväliselle huipputasolle. Tampere on luonteva kotipaikka
hankkeelle. Alueella toimii taitava freelance-ammattilaisia työllistävä kamarikuoro Tampere
Cappella, jonka laulajat lisäksi esiintyvät vuosittain muissa ooppera- ja teatteriproduktioissa.
Aktiivisesti kuoroyhteistyötä tekevä ja uusia ammattilaisia kouluttava TAMK antaa kattavaa
koulutusta ja toimii peruskoulutustoiminnan ohella työelämän kehittäjänä. Kuoroyhteistyön
toisena osapuolena on Viron Filharmoninen kamarikuoro (EPCC), joka on yksi maailman
tunnetuimmista ja arvostetuimmista ammattilaiskamarikuoroista. Projektin
laulajavalmentajat ovat EPCC:n jäseniä.

Hanke on ainutlaatuinen. Kuoroakatemiatoimintaa ei ole Suomessa toteutettu aikaisemmin
ja vastaavaa mallia ei ole käynnissä maailmallakaan.

Tavoite ja tehtävät

Hanke vastaa Suomessa esiin nousseeseen tarpeeseen kehittää taitavien, mutta osa-
aikaisten freelance-ammattilaisten kuoroyhteisöjä toiminnallisesti, sosiaalisesti,
tuotannollisesti ja sitä kautta taiteellisesti kohti taloudellisesti kestävää ja taiteellisesti
kiinnostavaa ammattilaistoimintaa. Kehittyminen hyvältä ammattitasolta huipputasolle on
vaativaa, sillä matkan aikana kehittymisen askeleet pienenevät ja niiden ottaminen tulee
jatkuvasti haastavammaksi. Hanke kehittää työelämää kohdentamalla toimenpiteet juuri
tähän vaiheeseen yhdistämällä kulttuurialan toiminnallisen ja taiteellisen kehittämisen ja
tutkimuksellisen näkökulman.

Tampereen ja Viron Filharmonisen kamarikuoron (EPCC) kuoroakatemian idea pohjautuu
Tampereen orkesteriakatemialle, joka on tuotu Suomeen Göteborgista ja jota toteutettu
paikallisesti Tampere Filharmonian sekä TAMK musiikin ja Tampereen konservatorion
toimintana jo usean vuoden ajan. Konsepti on havaittu erittäin toimivaksi ja se on
sovellettavissa laajemmin hyödynnettäväksi valtakunnallisesti ja kansainväliseen
yhteistyöhön. Se, että konseptia on pilotoitu ennen varsinaisen kuoroakatemiahankkeen
alkua, on mahdollistanut hankkeen huolellisen suunnittelun. Tampereen
orkesteriakatemiasta tämä kuoroakatemiahanke poikkeaa kuitenkin siten, ettei sen
toimintaa ole suunnattu opiskelijoiden perustutkinnon suorittamiseen, vaan alan
ammattilaisille.

Rahoittajat

Hanke on saanut rahoituksen Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan kärkihankerahoituksena 2021.