Julkaisut

Tulossa 2024:

Artikkeli ”Poverty and deservingness for political and social citizenship: ’Universal suffrage’ in Finland after 1906”,  vertaisarviossa syksyllä 2023. Julkaistaan teoksessa: Ragnheiður Kristjánsdóttir and Fia Sundevall (toim.), Conditional citizenship: Suffrage, Capital, and Welfare in Historical Perspective (working title) (Palgrave).

2023:

Artikkeli ”Encountering benefits for families: layered lived social citizenship in Finland in the 1930–40s”.
Teoksessa: Johanna Annola, Hanna Lindberg, Pirjo Markkola (toim.), Lived institutions as histories of experience. (Palgrave, 2023), 129-157. https://doi.org/10.1007/978-3-031-38956-6_6

 

Aiempia aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Framing the clients’ agency: Generational layers of lived social work, Finland 1940-2000. Teoksessa Pertti Haapala, Minna Harjula & Heikki Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023, 149-177. Framing the Client’s Agency: Generational Layers of Lived Social Work in Finland, 1940–2000 | SpringerLink

Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. TUP 2015. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9872-5

Perhelisä yhteiskuntakokemuksen raamittajana: suomalainen sosiaaliturva uuden ja vanhan välillä 1940-luvulla. Historiallinen Aikakauskirja 3/2021, 302-316.

Eletty hyvinvointivaltio: Kokemushistorian näkökulma vammaisuuden tutkimukseen. Historiallinen Aikakauskirja 2/2021, 252-253.

Eletty sosiaalityö kahden työntekijäpolven murroskokemuksena 1940-2000. Teoksessa: Sosiaalityön käänteet eds. J. Moilanen et. al, Sosiaalityön vuosikirja. SopHi 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8041-2

Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. Teoksessa: Forssén K. et al (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? UNIpress 2012, 31-53.

Köyhä, kelvoton, kansalainen? Köyhäinapu yleisen äänioikeuden esteenä Suomessa. Janus 18 (1) 2010, 4-19.

Excluded from Universal Suffrage: Finland 1906-1917. Teoksessa: Sulkunen I., Nevala-Nurmi S. & Markkola. P., (toim.) Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reform. Cambridge Scholars Publishing 2009, 106-119.

 

Kokemuksen historia, teoriaa ja metodologiaa:

Heikki Kokko & Minna Harjula, Social history of experiences: a theorethical-methodological approach.  Teoksessa  Haapala, Harjula, Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023, 17-40. Social History of Experiences: A Theoretical-Methodological Approach | SpringerLink

Pertti Haapala, Minna Harjula & Heikki Kokko, Introduction. Teoksessa Haapala, Harjula, Kokko (toim.) Experiencing society and the lived welfare state. Palgrave 2023, 1-13. Introduction | SpringerLink

Minna Harjula & Heikki Kokko, The scene of experience. Digital Handbook of the History of Experience 2022. https://sites.tuni.fi/hexhandbook/theory/the-scene-of-experience/