Projektipäällikön toukokuiset terveiset

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan – hankkeen pilotoinnin piti alkaa vuosi sitten toukokuussa. Koronapandemia ja siitä seurannut yhteiskunnan sulkeminen kuitenkin siirsi pilotointivaiheen toteutuksen hamaan tulevaisuuteen. Nyt näyttää siltä, että vihdoin pääsemme toteuttamaan tämän vaiheen eli maahanmuuttajanaisten ja iäkkäiden kohtaamiset.

Pelituokio

 

 

 

 

 

 

Kohtaamisten tarkoituksena on, että maahanmuuttajanaiset ja iäkkäät tekevät yhdessä jotain, mistä kumpikin pitää ja mistä he voivat oppia toinen toisiltaan.  He voivat mennä esimerkiksi yhdessä ostoksille, museoihin tai vaikkapa puistoon kävelylle. He voivat lukea yhdessä, keskustella kummankin kulttuurista ja tehdä yhdessä perinneruokiaan ja muita arjen askareita. Tapaamiset harjaannuttavat maahanmuuttajanaisia suomen kielen puhumisessa ja ymmärtämisessä. Parhaassa tapauksessa kumpikin osapuoli voi löytää jopa ystävän.

Tässä kuussa olemme aloittaneet kohtaamisten järjestelyt yhteistyössä Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n eli PIONIN kanssa. PIONI tarjoaa jäsenilleen paljon niin ryhmä- kuin yksilötoimintaa, jossa tarvitaan vapaaehtoisia. Maahanmuuttajanaiset voivat osallistua ryhmien kokoontumisiin ja mennä tapaamaan niitä iäkkäitä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksena.

Pilotointi jatkuu seuraavat kuusi kuukautta, joten tarvitsemme vielä lisää maahanmuuttajanaisia tekemään vapaaehtoistyötä ikääntyneiden parissa. Yhteistyökumppaneitamme ovat Mummon Kammari, Kotipirtti ja Naistari.

Koronapandemia aiheuttaa edelleen meille kaikille huolta sen mahdollisesta leviämisestä. Olemme kaikki sitoutuneet noudattamaan edelleen viranomaismääräyksiä, emmekä ota mitään riskejä. Toimimme niin turvallisesti kuin mahdollista. Olemme hankkeessa varautuneet järjestämään myös etäyhteystapaamisia vaihtoehtona kasvokkain tapahtuville tapaamisille. Hienoa saada myös tämä vaihe toteutumaan.

Yhteistyöterveisin

Projektipäällikkö Sirpa Salin