Hankkeen kuvaus

Hanke edistää maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä sekä pyrkii rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa yhteiskunnalliseen toimintaan. Hankkeessa kehitetään maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään.

Tausta

Hankkeen lähtökohtana on 2014-2015 alkanut Euroopan pakolaiskriisi, jonka seurauksena Irakista, Syyriasta ja Afganistanista lähtöisin olevat pakolaiset päätyivät hakemaan turvapaikkaa myös Suomesta. V. 2015 oleskeluluvan Suomesta sai 3915 henkilöä. Suomen on kotoutettava heidät.

Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaanon vaikeaa, koska kotihoidon tuki mahdollistaa heidän jäämisensä kotiin hoitamaan lapsiaan. Maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa kotoutumista edistäisi se, että maahanmuuttajanaisille tarjottaisiin mahdollisuus matalan kynnyksen osallistumiseen. Yksi tällainen matalan kynnyksen toimintatapa olisi maahanmuuttajanaisten osallistuminen ikäihmisten arkeen.

Tavoitteet

  • vahvistaa maahanmuuttajanaisten osallisuutta yhteiskunnalliseen toimintaan
  • edistää heidän kotoutumistaan kehittämällä yhdessä heidän kanssaan valmennusmalli
  • luoda olosuhteet, jotka tukevat maahanmuuttajanaisten ja ikääntyneiden ihmisten yhdessäoloa

 

Rahoittaja

EUSA-rahasto